ITIL Service Desk System: SACM and Change Management

Adrian Wiśniewski

Abstract

ITIL is presently the most popular information technology management framework. It is service management oriented approach that belongs to ITSM family. This thesis includes description of ITIL’s structure and all processes, with special focus on Service Asset and Configuration Management (SACM) and Change Management Implemented system is a web application written using Java 6 EF and Spring framework. It has modules, which support these processes. It’s practical applications are shown on sample business instance. Moreover it’s complementary to engineer thesis written by Piotr Kalański, which focuses on Service Desk function, especially incident management and problem management
Diploma typeEngineer's / Bachelor of Science
Diploma typeEngineer's thesis
Author Adrian Wiśniewski (FEIT / IN)
Adrian Wiśniewski,,
- The Institute of Computer Science
Title in PolishSystem Service Desk zgodny z zaleceniami ITIL: Zarządzanie komponentami usług i konfiguracją oraz zarządzanie zmianą
Supervisor Michał Rudowski (FEIT / IN)
Michał Rudowski,,
- The Institute of Computer Science

Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Computer Science (FEIT / IN)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2011
Internal identifierENII-PI.001446
Keywords in PolishIIlL, ITSM, Service Desk, Zarządzanie komponentami usług i konfiguracją, SACM, Zarządzanie zmianą
Keywords in EnglishITR, ITSM, Service Desk, Service Asset and Configuration Management, SACM, Change Management
Abstract in PolishITIL to obecnie najpopularniejsza metodyka zarzżłdzania infrastrukturą infonnatyczną przedsiębiorstwa, zorientowana na zarządzanie usługami i należąca do rodziny ITSM. Praca zawiem opis jej struktury i procesów, ze szczególnym naciskiem położonym na scharakteryzowanie zarządzania komponentami usług i konfiguracją oraz zarządzania zmianą Stworzony system jest aplikacją internetową napisaną w Javie 6 EE przy i posiada moduły do obsługi wyżej wymienionych procesów. Jego praktyczne zastosowania przedstawiono na przykładzie opisanej firmy. Ponadto jest uzupełnieniem i kontynuacją pracy inżynierskiej Piotra Kalańskiego, skoncentrowanej na obsłudze funkcji Service Desk — zarządzania incydentami i zarządzania problemami.

Get link to the record

Back