Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of a small-sized elevator designed for low residential buildings

Jarosław Malec

Abstract

The purpose of this thesis was to develop a small-sized elevator, which could be installed in low-rise residential buildings where building regulations do not provide a passenger lift. The self-supporting construction of the lift would enable installation in the buildings where the lift shaft was not provided. The introduction of the work covers the genesis of the topic, which explains the need for the construction of such an elevator. Then, the solutions that are available on the market have been reviewed. Next, there were set the requirements that the project should meet. In the next stage, the device functions were described, which were presented in the functional diagram of the device. Diagram lists the components necessary to implement the device. Based on this scheme, technical solutions have been reviewed. The review was completed with the selection of the best solution for a given application. After making the necessary calculations commercial elements were selected. Elevator was designed with a supporting structure dedicated to the five-story building with modularity of the structure. The 3D model of the structure and the arrangement for the five-floor building were developed in the SOLIDWORKS program. The project ended with the development of construction documentation which was attached to the work. The correctness of the structure was checked by making calculation using the Finite Element Method. Dimensions of the base which occupies the developed device are 900x1365 mm, the loading height is at the level of 0.85 m. The height of the loading space was designed to allow a user comfortable and easy access to the cabin. Solution allows to adjust the elevator size to the size of the building (to the highest floor). The modularity includes the necessary modules for the operation: the ground floor module and the machine room, the remaining modules (the number of which can be adjusted depending on the application) are bunk modules. In order to ensure the safety during loading and in case of breaking the tie rods, the speed limiter and brake pickups responsible for stopping the elevator car were selected. The interior of the cabin is equipped with a LED lamp and a 230V / 50Hz power source. Simple service of the device is provided by the floor selection panel and a display informing about the current location of the cabin.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jarosław Malec (FM) Jarosław Malec,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Projekt małogabarytowej windy towarowej przeznaczonej do niskich budynków mieszkalnych
Supervisor
Maciej Bodnicki (FM/IMPh) Maciej Bodnicki,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
31-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Janusz Igielski (FM/IMPh) Janusz Igielski,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM) Maciej Bodnicki (FM/IMPh) Maciej Bodnicki,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
widna towarowa, dźwig, moduł
Keywords in English
goods lift, elevator, module
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było opracowanie konstrukcji małogabarytowej windy towarowej z własną konstrukcją nośną, która mogłaby zostać zainstalowana w niskich budynkach mieszkalnych, gdzie przepisy dotyczące prawa budowlanego nie przewidują dźwigu osobowego. Samonośna konstrukcja windy umożliwiałaby montaż w budynkach, w których nie przewidziano szybu windowego. Wstęp pracy obejmuje genezę tematu, która wyjaśnia potrzebę konstrukcji takiej windy. Następnie dokonano przeglądu rozwiązań, które dostępne są na rynku. Dalej postawiono wymagania, które powinien spełniać projekt. W kolejnym etapie określono funkcje urządzenia, które przedstawiono na schemacie funkcjonalnym urządzenia. Wyszczególniono w nim komponenty niezbędne do realizacji urządzenia. Na podstawie tego schematu dokonano przeglądu rozwiązań technicznych. Przegląd zakończony został wytypowaniem najlepszego rozwiązania do danego zastosowania. Po wykonaniu niezbędnych obliczeń dobrano elementy handlowe. Zaprojektowano dźwig z konstrukcją nośną dedykowaną do budynku pięciokondygnacyjnego, z zachowaniem założonej modułowości konstrukcji. Model 3D konstrukcji oraz aranżację do budynku pięciokondygnacyjnego opracowano w programie SOLIDWORKS. Projekt zakończył się opracowaniem dokumentacji konstrukcyjnej, którą dołączono do pracy. Poprawność konstrukcji sprawdzono dokonując obliczeń sprawdzających z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych. Wymiary podstawy, którą zajmuje opracowane urządzenie to 900x1365 mm, wysokość załadunkowa znajduje się na poziomie 0,85 m. Wysokość przestrzeni załadunkowej zaprojektowano tak, aby umożliwić użytkownikowi wygodny i łatwy dostęp do kabiny. Rozwiązanie ze względu na modułowość umożliwia dostosowanie wielkości do wielkości budynku pod względem liczby pięter. Wspomniana modułowość obejmuje niezbędne do działania urządzenia moduły: moduł parteru oraz maszynowni, pozostałe moduły, których liczbę można regulować w zależności od zastosowania to moduły piętrowe. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas załadunku oraz w przypadku zerwania cięgien dobrano ogranicznik prędkości oraz chwytacze hamulcowe odpowiedzialne za zatrzymanie kabiny windy. Wnętrze kabiny wyposażono w lampę typu LED oraz źródło prądu 230V/50Hz. Prostą obsługę urządzenia zapewnia panel wyboru piętra oraz wyświetlacz informujący o aktualnym położeniu kabiny.
File
  • File: 1
    278283_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31646

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3d1cc29a23364654b9e420fce9e21965/
URN
urn:pw-repo:WUT3d1cc29a23364654b9e420fce9e21965

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page