Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Ecological aspects of using unconventional fuels to power internal combustion engines

Dominik Rydel

Abstract

The aim of work is to classify unconventional fuels and systematize their ecological aspects. Then the presentation of one of the alternative fuels to power the internal combustion engines, which is dimethyl ether. The work presents physical and chemical properties, methods of preparation, construction requirements that must be met by an internal combustion engine in order to be able to use dimethyl ether and impact the dimethyl ether on the environment compared to conventional fuels. This description shows the advantages and disadvantages that will allow the evaluation of dimethyl ether as an alternative fuel for eventual and widespread use in the future.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dominik Rydel (FACME) Dominik Rydel,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Ekologiczne aspekty zastosowania paliw niekonwencjonalnych do zasilania silników spalinowych
Supervisor
Zdzisław Chłopek (FACME/IV) Zdzisław Chłopek,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-03-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2083
Reviewers
Jakub Lasocki (FACME/IV) Jakub Lasocki,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Zdzisław Chłopek (FACME/IV) Zdzisław Chłopek,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
paliwa niekonwencjonalne, eter dimetylowy, silnik o zapłonie samoczynnym, wpływ na środowisko.
Keywords in English
unconventional fuels, dimethyl ether, self-ignition engine, impact on the environment.
Abstract in Polish
Celem pracy jest dokonanie klasyfikacji paliw niekonwencjonalnych oraz usystematyzowanie ich ekologicznych aspektów. Następnie przedstawienie jednego z paliw alternatywnych do zasilania silników spalinowych jakim jest eter dimetylowy. W pracy przedstawiono właściwości fizykochemiczne, metody otrzymywania, wymagania konstrukcyjne, które musi spełniać silnik spalinowy, aby mógł być zasilany eterem dimetylowym oraz wpływ eteru dimetylowego na środowisko w porównaniu do paliw konwencjonalnych. Opis ten przedstawia wady jak i zalety, które pozwolą na ocenę eteru dimetylowego jako alternatywnego paliwa do ewentualnego oraz powszechnego wykorzystania w przyszłości.
File
  • File: 1
    267614-DominikRydel.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31633

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3cfc1ec5a7274383b35f20bb1e098eb8/
URN
urn:pw-repo:WUT3cfc1ec5a7274383b35f20bb1e098eb8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page