Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Business Application Integration Platform Based On Microsoft Workflow Foundation

Łukasz Karolewski

Abstract

The aim of this thesis is design and implementation of universal business application integration platform based on concept of state machine. This thesis presents and discusses crucial features of contemporary business software developed for this reason, Also it presents alternative solution, to existing ones, which is implemented as an application based on Microsoft .Net Framework and Microsoft Workflow Foundation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Karolewski (FEIT/ICS) Łukasz Karolewski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Platforma integracji aplikacji biznesowych oparta o Microsoft Workflow Foundation
Supervisor
Michał Nowacki (FEIT/ICS) Michał Nowacki,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENII-PI.001023
Keywords in Polish
Platforma integracji, integracja, workflow, maszyna stanów, WF, .net, C#
Keywords in English
Integration platform, integration, workflow, state machine, WF, .net, C#
Abstract in Polish
Celem tej pracy jest zaprojektowanie i realizacja uniwersalnej platformy integracji aplikacji biznesowych, bazującej na koncepcji automatu stanów. Praca ta prezentuje i omawia niezbędne cechy wspólczesnego oprogramowania przeznaczonego do tego celu. Proponuje również alternatywne, do obecnie istniejących, rozwiqzanie zrealizowane w formic aplikacji na platformie Microsoft .Net Framework z wykorzystaniem Microsoft Workflow Foundation.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3cf75eff8b7f486f8af7549263a5fb42/
URN
urn:pw-repo:WUT3cf75eff8b7f486f8af7549263a5fb42

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page