Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Prezydenckie prawo łaski w Polsce

Tomasz Muszyński

Abstract

The paper is an analysis of the prerogative of the President of the Republic of Poland in the field of the law of mercy. It is a description of genesis and transformations throughout the history of Poland. It also includes regulations contained in the Constitution of the Republic of Poland and the Code of Criminal Procedure and their interpretations and a comparison with regulations from other European countries. The work also presents a statistical summary of the privilege enjoyed by the Presidents of the Third Republic of Poland and the issues of the loudest mercies in the last 30 years.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Tomasz Muszyński (WAiNS) Tomasz Muszyński Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Tytuł w języku polskim
Prezydenckie prawo łaski w Polsce
Promotor
Jacek Połowianiuk (WAiNS/ZPAiNPP) Jacek Połowianiuk Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych (WAiNS/ZPAiNPP)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka dyplomująca
Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka prowadząca
Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych (WAiNS/ZPAiNPP)
Kierunek / specjalność studiów
, Administracja
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
04-07-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Jacek Połowianiuk (WAiNS/ZPAiNPP) Jacek Połowianiuk Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych (WAiNS/ZPAiNPP)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS) Sylwia Arasiewicz-Dulnik (WAiNS/ZPGiPG) Sylwia Arasiewicz-Dulnik Zakład Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej (WAiNS/ZPGiPG)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Słowa kluczowe w języku polskim
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, prawo łaski, Konstytucja RP, ułaskawienie, Kodeks Postępowania Karnego, sąd, Trybunał Stanu, Sejm, przywilej, prerogatywa
Słowa kluczowe w języku angielskim
The President of the Republic of Poland, the law of mercy, the Constitution of the Republic of Poland, mercy, the Code of Criminal Procedure, the court, the State Tribunal, Parliament, the privilege, the prerogative
Streszczenie w języku polskim
Praca jest analizą prerogatywy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie prawa łaski. Stanowi opis genezy i przekształceń na przestrzeni całej historii Polski. Obejmuje także regulacje zawarte w Konstytucji RP oraz Kodeksie Postępowania Karnego i ich interpretacje, a także porównanie z przepisami z państw europejskich. Praca przedstawia także statystyczne podsumowanie korzystania z przywileju przez Prezydentów III RP oraz sprawy najgłośniejszych ułaskawień na przestrzeni ostatnich 30 lat.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca_licencjacka_Tomasz_Muszyński_282992.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 34618

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3cee508767e1469eab4c0a4a7c1cb058/
URN
urn:pw-repo:WUT3cee508767e1469eab4c0a4a7c1cb058

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony