Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The presidential law of mercy in Poland

Tomasz Muszyński

Abstract

The paper is an analysis of the prerogative of the President of the Republic of Poland in the field of the law of mercy. It is a description of genesis and transformations throughout the history of Poland. It also includes regulations contained in the Constitution of the Republic of Poland and the Code of Criminal Procedure and their interpretations and a comparison with regulations from other European countries. The work also presents a statistical summary of the privilege enjoyed by the Presidents of the Third Republic of Poland and the issues of the loudest mercies in the last 30 years.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Tomasz Muszyński (FASS) Tomasz Muszyński,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Prezydenckie prawo łaski w Polsce
Supervisor
Jacek Połowianiuk (FASS/DALPP) Jacek Połowianiuk,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jacek Połowianiuk (FASS/DALPP) Jacek Połowianiuk,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Sylwia Arasiewicz-Dulnik (FASS/DPELEP) Sylwia Arasiewicz-Dulnik,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, prawo łaski, Konstytucja RP, ułaskawienie, Kodeks Postępowania Karnego, sąd, Trybunał Stanu, Sejm, przywilej, prerogatywa
Keywords in English
The President of the Republic of Poland, the law of mercy, the Constitution of the Republic of Poland, mercy, the Code of Criminal Procedure, the court, the State Tribunal, Parliament, the privilege, the prerogative
Abstract in Polish
Praca jest analizą prerogatywy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie prawa łaski. Stanowi opis genezy i przekształceń na przestrzeni całej historii Polski. Obejmuje także regulacje zawarte w Konstytucji RP oraz Kodeksie Postępowania Karnego i ich interpretacje, a także porównanie z przepisami z państw europejskich. Praca przedstawia także statystyczne podsumowanie korzystania z przywileju przez Prezydentów III RP oraz sprawy najgłośniejszych ułaskawień na przestrzeni ostatnich 30 lat.
File
  • File: 1
    Praca_licencjacka_Tomasz_Muszyński_282992.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34618

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3cee508767e1469eab4c0a4a7c1cb058/
URN
urn:pw-repo:WUT3cee508767e1469eab4c0a4a7c1cb058

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page