Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Wzmacniacze SOA i RAMANA dla okna 1310nm

Marek Tomasz Klatowicz

Abstract

This work is devoted to the analysis of the operation of the selected optical amplifiers in the 1310nm window. The selected amplifiers were: the semiconductor optical amplifier SOA and the Raman amplifier. Simulations and experimental study were performed for both type of amplifiers. Simulations included characteristics of the gain and output power depending on different variables. Moreover simulations covered impact of the tested amplifiers on the signal quality. Next, the experiment has performed to evaluate the actual parameters of the SOA and the Raman amplifiers. Their gain and receiver sensitivity for 10Gbit/s transmission with OOK modulation in 1310nm window have been examined. Obtained results provide information allowing choice of the optimal power ranges, that amplifiers can operate in. Experiments have shown that for the SOA amplifiers amplification is 17,6dB and the Raman amplification is 13,6dB. Further measurements showed that the Raman amplifier minimum sensitivity of the receiver in the tested system is -17,8dBm and the amplifier SOA -17,6dBm.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Marek Tomasz Klatowicz (WEiTI) Marek Tomasz Klatowicz Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Tytuł w języku polskim
Wzmacniacze SOA i RAMANA dla okna 1310nm
Promotor
Jarosław Piotr Turkiewicz (WEiTI/IT) Jarosław Piotr Turkiewicz Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka dyplomująca
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka prowadząca
Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)
Kierunek / specjalność studiów
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
22-02-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Jarosław Piotr Turkiewicz (WEiTI/IT) Jarosław Piotr Turkiewicz Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Słowa kluczowe w języku polskim
1310nm wzmacniacz SOA Raman
Słowa kluczowe w języku angielskim
1310nm amplifier SOA Raman
Streszczenie w języku polskim
Praca jest poświęcona analizie pracy wybranych wzmacniaczy optycznych w oknie 1310nm. Jednym z nich jest półprzewodnikowy SOA (Semiconductor Optical Amplifier), a drugim wzmacniacz Ramana. Symulacyjnie zbadano np. ich charakterystyki wzmocnienia i mocy wyjściowej w zależności od różnych zmiennych. W czasie symulacji sprawdzono również, w jaki sposób badane wzmacniacze wpływają na transmisję sygnałów zmodulowanych. Następnie zaplanowano i wykonano eksperyment pozwalający zweryfikować parametry rzeczywistych wzmacniaczy SOA i Ramana. Zbadano ich wzmocnienia oraz czułości odbiornika w czasie transmisji sygnału OOK 10Gbit/s w oknie 1310nm. Otrzymane wyniki dostarczyły informacji pozwalających na optymalne zastosowanie wzmacniaczy. Eksperymenty pokazały, iż dla wzmacniaczy SOA jest możliwe uzyskanie wzmocnienia do 17,6dB, a dla wzmacniacza Ramana w prezentowanej konfiguracji 13,6dB. Dalsze pomiary wykazały, że dla wzmacniacza Ramana możliwa do uzyskania wartość czułości odbiornika w badanym systemie wynosi -17,8dBm, a dla wzmacniacza SOA -17,6dBm.
Plik pracy
  • Plik: 1
    246206-Marek_Klatowicz-WZMACNIACZE SOA I RAMANA DLA OKNA 1310nm.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 9804

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3cd7bfb97cb14b5d9dd0fd34b7c5f3fe/
URN
urn:pw-repo:WUT3cd7bfb97cb14b5d9dd0fd34b7c5f3fe

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony