Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

1310nm window SOA and RAMAN amplifiers

Marek Tomasz Klatowicz

Abstract

This work is devoted to the analysis of the operation of the selected optical amplifiers in the 1310nm window. The selected amplifiers were: the semiconductor optical amplifier SOA and the Raman amplifier. Simulations and experimental study were performed for both type of amplifiers. Simulations included characteristics of the gain and output power depending on different variables. Moreover simulations covered impact of the tested amplifiers on the signal quality. Next, the experiment has performed to evaluate the actual parameters of the SOA and the Raman amplifiers. Their gain and receiver sensitivity for 10Gbit/s transmission with OOK modulation in 1310nm window have been examined. Obtained results provide information allowing choice of the optimal power ranges, that amplifiers can operate in. Experiments have shown that for the SOA amplifiers amplification is 17,6dB and the Raman amplification is 13,6dB. Further measurements showed that the Raman amplifier minimum sensitivity of the receiver in the tested system is -17,8dBm and the amplifier SOA -17,6dBm.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marek Tomasz Klatowicz (FEIT) Marek Tomasz Klatowicz,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Wzmacniacze SOA i RAMANA dla okna 1310nm
Supervisor
Jarosław Piotr Turkiewicz (FEIT) Jarosław Piotr Turkiewicz,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jarosław Piotr Turkiewicz (FEIT) Jarosław Piotr Turkiewicz,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
1310nm wzmacniacz SOA Raman
Keywords in English
1310nm amplifier SOA Raman
Abstract in Polish
Praca jest poświęcona analizie pracy wybranych wzmacniaczy optycznych w oknie 1310nm. Jednym z nich jest półprzewodnikowy SOA (Semiconductor Optical Amplifier), a drugim wzmacniacz Ramana. Symulacyjnie zbadano np. ich charakterystyki wzmocnienia i mocy wyjściowej w zależności od różnych zmiennych. W czasie symulacji sprawdzono również, w jaki sposób badane wzmacniacze wpływają na transmisję sygnałów zmodulowanych. Następnie zaplanowano i wykonano eksperyment pozwalający zweryfikować parametry rzeczywistych wzmacniaczy SOA i Ramana. Zbadano ich wzmocnienia oraz czułości odbiornika w czasie transmisji sygnału OOK 10Gbit/s w oknie 1310nm. Otrzymane wyniki dostarczyły informacji pozwalających na optymalne zastosowanie wzmacniaczy. Eksperymenty pokazały, iż dla wzmacniaczy SOA jest możliwe uzyskanie wzmocnienia do 17,6dB, a dla wzmacniacza Ramana w prezentowanej konfiguracji 13,6dB. Dalsze pomiary wykazały, że dla wzmacniacza Ramana możliwa do uzyskania wartość czułości odbiornika w badanym systemie wynosi -17,8dBm, a dla wzmacniacza SOA -17,6dBm.
File
  • File: 1
    246206-Marek_Klatowicz-WZMACNIACZE SOA I RAMANA DLA OKNA 1310nm.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9804

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3cd7bfb97cb14b5d9dd0fd34b7c5f3fe/
URN
urn:pw-repo:WUT3cd7bfb97cb14b5d9dd0fd34b7c5f3fe

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page