Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Review and electronic application of methods for human performance assesment

Marta Anna Łęczycka

Abstract

Aircraft operation is gradually becoming more demanding as the aviation industry is rapidly developing and more advanced solutions are constantly being introduced. At the same time, airplanes have become a common way of transport. Over the years the they it been developed to be more reliable, meanwhile the contribution of human error in the total number of fatal accidents has increased significantly. Due to this fact the highest effectiveness in pilots’ training, crew selection and improvement of design of the machines is required in order to achieve the best possible level of safety. One of the basic method used in research concerning Human Factors is measuring the factors acting on the pilots during the work in a flight simulator or a real machine. Plenty of different questionnaires have been created which allow for determination of various parameters affecting human performance or fatigue. Moreover they are used during the design of machines and proper crew selection and preparation for specified tasks. Combined with different experimental results they give reliable result. In this thesis a review of some of these surveys has been carried out. The most frequently used and universally applied ones have been made in to an electronic application in Matlab which allow for easier and more effective data gathering and processing. The program was then applied to present the outcomes of two experiments.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marta Anna Łęczycka (FPAE) Marta Anna Łęczycka,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Przegląd i elektroniczna aplikacja metod mierzenia wydajności człowieka
Supervisor
Antoni Kopyt (FPAE/IAAM) Antoni Kopyt,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka (Aerospace Engineering)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
23-09-2019
Issue date (year)
2019
Pages
47
Internal identifier
MEL; PD-5243
Reviewers
Marcin Żugaj (FPAE/IAAM) Marcin Żugaj,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Antoni Kopyt (FPAE/IAAM) Antoni Kopyt,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
błąd ludzki, czynnik ludzki, wydajność, symulator, NASA Task Load Index, Skala Bedforda, Skala Coopera-Harpera, Matlab
Keywords in English
human error, human factor, performane, simulator, statistical analysis, NASA Task Load Index, Bedford Workload Rating Scale, Cooper-Harper Scale, handling qualities, Matlab
Abstract in Polish
Obsługa samolotu staje się coraz bardziej wymagająca, ponieważ branża lotnicza szybko się rozwija i wprowadzane są coraz bardziej zaawansowane rozwiązania. Jednocześnie transport lotniczy stał się powszechnym środkiem komunikacji. W trakcie jego rozwoju, dopracowywano konstrukcje samolotów, aby nowe maszyny były bardziej niezawodne. Tymczasem udział błędu ludzkiego, jako głównej przyczyny wypadków lotniczych znacząco wzrósł. Z uwagi na te fakty, najwyższa efektywność szkolenia pilotów i doboru załogi jest niezwykle ważna. Jedną z podstawowych metod stosowanych w badaniach związanych z czynnikiem ludzkim (Human Factor) jest monitorowanie obciążeń działających na operatorów podczas pracy w symulatorze lotu lub samolocie. W tym celu opracowano wiele kwestionariuszy, używanych do oceny czynników wpływających na ludzką wydajność i zmęczenie. W połączeniu z metodami eksperymentalnymi, dają rzetelny wynik. W pracy przeprowadzony został przegląd niektórych z tych ankiet. Najczęściej używane i powszechnie stosowane zostały wdrożone w programie, który powstał przy użyciu Matlaba. Program ten pozwala na łatwiejsze i wygodniejsze gromadzenie i przetwarzanie danych. Aby pokazać jego działanie, wyniki z dwóch eksperymentów zostały przedstawione za jego pomocą.
File
  • File: 1
    marta-leczycka-engineering-thesis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 28935

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3cacc0ce3a6040fba96c889747265330/
URN
urn:pw-repo:WUT3cacc0ce3a6040fba96c889747265330

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page