Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Study of the effect debris from the recycling of concrete frost resistance

Krzysztof Jankowski

Abstract

The aim of this study was to determine the effect of rubble resulting from recycled at one of the selected features concrete - frost resistance. Properties of concrete are closely dependent on the material used in them. Concrete is a modern building material, which is produced at what time it larger quantities, which unfortunately impacts on the natural environment. Reducing the negative impact is possible through re-use of rubble in its production. To conduct a study prepared 3 warehouses of concrete mixes containing different amounts of coarse aggregate secondary, which increased the share of this aggregate. Concrete mix thus formed was subjected to slump cone, also specified compressive strength and, and the impact of freeze-thawing.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Jankowski (FCE) Krzysztof Jankowski,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Badanie wpływu gruzu z recyklingu na mrozoodporność betonu
Supervisor
Piotr Paweł Woyciechowski (FCE/ICE) Piotr Paweł Woyciechowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4300
Reviewers
Piotr Paweł Woyciechowski (FCE/ICE) Piotr Paweł Woyciechowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Wioletta Jackiewicz-Rek (FCE/ICE) Wioletta Jackiewicz-Rek,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
beton, mrozoodporność, odpady, recykling
Keywords in English
concrete, frost resistance, waste, recycling
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było określenie wpływu gruzu budowlanego pochodzącego z recyklingu na jedną z wybranych cech betonu – mrozoodporność. Właściwości betonu są ściśle uzależnione od zastosowanego w nich materiału. Beton stanowi współcześnie materiał budowlany, który jest produkowany, w co raz to większych ilościach, co niestety oddziałuje na stan środowiska przyrodniczego. Zmniejszenie tego negatywnego oddziaływania jest możliwe poprzez powtórne wykorzystanie gruzu do jego produkcji. Do przeprowadzenia badań przygotowano 3 składy mieszanek betonowych o różnej zawartości grubego kruszywa wtórnego, w których zwiększano udział tego kruszywa. Tak powstałą mieszankę betonową poddawano działaniu stożka opadowego, określono także jego wytrzymałość na ściskanie i oraz wpływ cykli zamrażania i rozmrażania.
File
  • File: 1
    pracainz-JankowskiKrzysztof-48136.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12297

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3ca03454064f4a5ea2e1b2abeedb9489/
URN
urn:pw-repo:WUT3ca03454064f4a5ea2e1b2abeedb9489

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page