Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Wpływ zaimplementowania ładunku na włóknach filtrów polipropylenowych na depozycję cząstek aerozolowych

Maja Fuz

Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Maja Fuz (WIChiP) Maja Fuz Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Tytuł w języku polskim
Wpływ zaimplementowania ładunku na włóknach filtrów polipropylenowych na depozycję cząstek aerozolowych
Promotor
Anna Izabella Jackiewicz (WIChiP/KIPZ) Anna Izabella Jackiewicz Katedra Inżynierii Procesów Zintegrowanych (WIChiP/KIPZ)Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Jednostka prowadząca
Katedra Inżynierii Procesów Zintegrowanych (WIChiP/KIPZ)
Kierunek / specjalność studiów
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
08-02-2016
Data (rok) wydania
2016
Paginacja
36
Identyfikator wewnętrzny
DICHP-2468
Recenzenci
Anna Izabella Jackiewicz (WIChiP/KIPZ) Anna Izabella Jackiewicz Katedra Inżynierii Procesów Zintegrowanych (WIChiP/KIPZ)Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP) Michał Lewak (WIChiP/ZKTP) Michał Lewak Zakład Kinetyki i Termodynamiki Procesowej (WIChiP/ZKTP)Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Słowa kluczowe w języku polskim
nanoaerozol, DEHS, KCl, filtr włókninowy, elektret, polipropylen, ładunek elektryczny, filtracja
Słowa kluczowe w języku angielskim
nanoaerosol, DEHS, KCl, fibrous filter, electret, polypropylene, electric charge, filtration
Plik pracy
  • Plik: 1
    Maja Fuz praca inżynierska.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 8933
Pola dodatkowe
Opiekun: Łukasz Werner

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3c8ffc62ab3f4b8cb958eb15791f76cd/
URN
urn:pw-repo:WUT3c8ffc62ab3f4b8cb958eb15791f76cd

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony