Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w zabytkowym pałacyku przeznaczonym na muzeum

Zuzanna Magdalena Dukaczewska

Abstract

Celem pracy jest wykonanie projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w pałacyku w Karolinie. Budynek ten przeznaczony jest na muzeum. Głównym celem jest dostosowanie odbiorników ciepła do wymogów estetycznych sal muzealnych. W związku z nową funkcją budynku zostało wprowadzonych kilka typów grzejników. W salach wystawowych wzdłuż okien i drzwi tarasowych zaprojektowano grzejniki kanałowe – umożliwiające pełne zagospodarowanie ścian przez eksponaty muzealne. W piwnicy oraz pozostałych pomieszczeniach na piętrach zaprojektowane zostały grzejniki płytowe a w łazienkach – grzejniki drabinkowe. Instalacja została zaprojektowana w systemie pompowym, rozdzielaczowo-trójnikowym z rozdziałem dolnym. Przewody w budynku prowadzone są w podłodze, dlatego większość grzejników ma podłączenie dolne. Równoważenie hydrauliczne instalacji na piętrach odbywa się poprzez automatyczne zawory równoważące AB-PM przed każdym rozdzielaczem. W piwnicy w związku z topografią systemu użyto niezależnych ciśnieniowo zaworów grzejnikowych typu RA-DV. Podejścia do tych grzejników są wykonane ze ścian. W części teoretycznej znajduje się opis problemu modernizacji centralnego ogrzewania w starych i zabytkowych budynkach. Zasady projektowania, jak również używane materiały budowlane uległy dużym zmianom, co wiąże się często z koniecznością wymiany całej instalacji. Poruszona jest również kwestia projektowania instalacji w muzeach – doboru odpowiednich odbiorników ciepła i ich umieszczenia. Opisane są także grzejniki kanałowe – ich budowa, zalety i wady oraz krótka charakterystyka zaworów użytych w projekcie.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Zuzanna Magdalena Dukaczewska (FEE) Zuzanna Magdalena Dukaczewska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Anna Kowalczyk (FEE/DHV) Anna Kowalczyk,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Kowalczyk (FEE/DHV) Anna Kowalczyk,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Paweł Kędzierski (FEE/DHV) Paweł Kędzierski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
ogrzewanie kanałowe, muzeum, ogrzewnictwo, modernizacja, instalacja c.o., grzejnik, centralne ogrzewanie
File
  • File: 1
    277719_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32823

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3c66b1654c0f4437b653bdf406378709/
URN
urn:pw-repo:WUT3c66b1654c0f4437b653bdf406378709

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page