Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

IT repair service assistance with the use of VR

Krzysztof Kamil Krawczyk

Abstract

Thesis describes the idea of utilizing virtual reality to assist personnel whose task it is to repair existing or establish new telecommunications networks. Its assumption is to reduce cost through delivering an interactive training material tailored to a given case and, as a consequence, shrinking required qualifications. The application works in virtual reality thanks to the usage of the Unity Engine and three dimensional models.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Kamil Krawczyk (FEIT) Krzysztof Kamil Krawczyk,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Wsparcie serwisu teleinformatycznego z użyciem VR
Supervisor
Tomasz Czarnecki (FEIT) Tomasz Czarnecki,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Tomasz Czarnecki (FEIT) Tomasz Czarnecki,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Paweł Tomaszewicz (FEIT) Paweł Tomaszewicz,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
VR, Unity, 3D, serwis
Keywords in English
VR, Unity, 3D, repair
Abstract in Polish
Praca przedstawia pomysł wykorzystania rzeczywistości wirtualnej do wsparcia personelu odpowiedzialnego za przeprowadzanie czynności serwisowych na istniejących lub nowych sieciach telekomunikacyjnych. Założeniem pracy jest redukcja kosztu poprzez dostarczenie interaktywnego materiału szkoleniowego dopasowanego do danego przypadku, a w konsekwencji zmniejszenie wymaganych kwalifikacji. Aplikacja działa w rzeczywistości wirtualnej dzięki wykorzystaniu silnika Unity oraz modeli trójwymiarowych.
File
  • File: 1
    Praca_Inzynierska_Krzysztof_Krawczyk.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33319

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3c60d0e2659749479d10cc79574c71fb/
URN
urn:pw-repo:WUT3c60d0e2659749479d10cc79574c71fb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page