Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Corporate Social Responsibility on the example of the PLAY mobile operator

Emilia Popławska

Abstract

The subject of this thesis is corporate social responsibility on the example of the PLAY mobile operator. The main goal of the work is strategy evaluation as a tool in the company management process. Activities, models and benefits resulting from the introduction of CSR - Corporate Social Responsibility to the enterprise were analyzed. It was checked on the example of the PLAY company, what changes are taking place, what are the consequences and whether it is worth expanding knowledge in the field of corporate social responsibility. The work also details CSR implementation tools and accurately characterizes the strategy. At the end of the work, after thorough analysis of PLAY in terms of CSR, it described and compared how the company developed over the years.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Emilia Popławska (FASS) Emilia Popławska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa na przykładzie operatora telefonii komórkowej PLAY
Supervisor
Małgorzata Stawicka (FASS/DPELEP) Małgorzata Stawicka,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Tomczak (FASS/DPELEP) Agnieszka Tomczak,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Małgorzata Stawicka (FASS/DPELEP) Małgorzata Stawicka,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
CSR-Corporate Social Responsibility, interesariusze, kampanie społeczne, społeczeństwo, CRM- Corporate Relationship Management
Keywords in English
CSR-Corporate Social Responsibility, stakeholders, social campaigns, CRM- Customer Relationship Management, society.
Abstract in Polish
Tematem pracy jest społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie operatora telefonii komórkowej PLAY. Głównym celem pracy jest ocena strategii jako narzędzie w procesie zarządzania firmą. Przeanalizowane zostały działania, modele, a także korzyści wynikające z wprowadzenia CSR- Corporate Social Responsibility do przedsiębiorstwa. Sprawdzono na przykładzie firmy PLAY, jakie zmiany zachodzą, jakie niosą za sobą skutki oraz czy warto poszerzać wiedzę w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. W pracy wyszczególnione zostały również narzędzia realizacji CSR oraz dokładnie scharakteryzowano strategię. Na końcu pracy po przeprowadzeniu dokładnej analizy firmy PLAY pod względem CSR, opisano i porównano w jaki sposób rozwinęło się przedsiębiorstwo na przestrzeni lat.
File
  • File: 1
    Praca_licencjacka-_Emilia_Popławska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 28137

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3c4e5ad0869e4942a12f85d91028e4de/
URN
urn:pw-repo:WUT3c4e5ad0869e4942a12f85d91028e4de

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page