Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

House for people with mental disabilities in Warsaw, Wesoła, as an example of co-living without barriers

Dominika Agnieszka Kumorek

Abstract

The main objective of the work is the project of a permanent residence for people with intellectual disabilities in Warsaw, Wesoła. The object has also a service functions for the local community. The target group of the proposed assumption are adults, whose parents, have lost some or all of their physical or mental abilities to care for their children. The program of the planned building includes residential rooms for twelve residents and three permanent patrons, divided into functionally separate modules: 4 residents - 1 patron. The designed assumption consists of: a residential part, connected to a common zone, containing generally accessible: kitchen, dining room and living space; sports and rehabilitation part, for continuous physical and mental development; and also a part of everyday work, adjusted to the individual capabilities and abilities of the user. Additional elements of the project are: guest rooms, designed to support the adaptation process of a new resident, as well as periodic visits of relatives and two training apartments. The main idea of the project is to find a golden mean between functionality, aesthetics and energy efficiency, which would best meet expectations and respond to the needs of potential residents. The form of the object consists of separated modules, which have different structure and functionality. The modules are connected in series, giving a sense of single-family houses with gable roofs. The building is embedded in the existing greenery and surrounding, caring for a sense of peace and living in harmony with nature. The added value of the assumption is a designed multi-sensory garden, provoking to sense space in the widest possible way, accelerating the psycho-physical regeneration and fulfilling an educational and social role.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dominika Agnieszka Kumorek (FA) Dominika Agnieszka Kumorek,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Dom dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Warszawie Wesołej jako przykład colivingu bez barier
Supervisor
Joanna Klimowicz (FA/CUDPP) Joanna Klimowicz,, Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1843/L
Reviewers
Joanna Klimowicz (FA/CUDPP) Joanna Klimowicz,, Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)Faculty of Architecture (FA) Karolina Tulkowska-Słyk (FA/DAUD) Karolina Tulkowska-Słyk,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
niepełnosprawność, co-living, Wesoła, dom opieki, modułowość, sensoryka
Keywords in English
disability, co-living, rest-home, modularity, senses
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest projekt budynku zamieszkania stałego osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym w Warszawie Wesołej, pełniący również funkcje usługowe dla lokalnej społeczności. Grupą docelową proponowanego założenia są ludzie dorośli, których dotychczasowi opiekunowie, w tym rodzice, utracili częściowo lub całkowicie możliwości fizyczne lub psychiczne opieki nad podopiecznymi. Program projektowanego budynku zakłada pokoje mieszkalne dla dwunastu mieszkańców oraz trzech stałych opiekunów, podzielone na oddzielne funkcjonalnie moduły: 4mieszkańców-1opiekun. Projektowane założenie składa się z: części mieszkalnej, połączonej ze strefą wspólną, zawierającą ogólnodostępne: kuchnię, jadalnię i przestrzeń dzienną; części sportowo-rehabilitacyjnej, służącej ciągłemu rozwojowi fizycznemu i umysłowemu; a także części pracy codziennej, dostosowanej do indywidualnych możliwości i umiejętności użytkownika. Dodatkowymi elementami projektu są: pokoje gościnne, przeznaczone do wspomagania procesu adaptacji nowego mieszkańca, a także okresowych odwiedzin bliskich oraz dwa mieszkania treningowe. Główną ideą projektu jest znalezienie złotego środka między funkcjonalnością, estetyką i energooszczędnością, który najodpowiedniej spełniłby oczekiwania i odpowiedział na potrzeby potencjalnych mieszkańców. Na formę obiektu składają się oddzielne konstrukcyjnie i funkcjonalnie moduły, połączone w szereg, dających poczucie jednorodzinności domów o dwuspadowych dachach. Całość wpisuje się w kameralną zabudowę okolicy i jest wtopiona w istniejącą zieleń, dbając o poczucie spokoju i życia w zgodzie z naturą. Wartość dodaną założenia stanowi zaprojektowany ogród sensoryczny, prowokujący do odczuwania przestrzeni w możliwie jak najszerszy sposób, przyspieszający regenerację psychiczno-fizyczną i pełniący rolę edukacyjno-społeczną.
File
  • File: 1
    275684_inz_opis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33161

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3bf550b09c7e441aa0ba87e9385f7d2a/
URN
urn:pw-repo:WUT3bf550b09c7e441aa0ba87e9385f7d2a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page