Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The principles of a geodetic as-built survey of buildings based on selected investments

Monika Bogucka, Martyna Cendrowska

Abstract

The main purpose of this thesis was a presentation of the issues connected with an as-built survey of buildings. In order to achieve it, two survey documentations, which were obtained from District Centre for Geodetic and Cartographic Documentation in Ożarów Mazowiecki, were analysed. The present study consists of two parts. The key issues related to the as-built and post-performance site survey were presented in the first – theoretical – part, basing on current rules and legal provisions. The first chapter explains the definition of a building and the rules of locating it on the plot, as well as information about buildings included in the land and buildings register. The term of master map, its content, form, scale and the formal matters of creating it was introduced in the following chapter. Subsequently, general information and technical guidelines for performing situational-altitude measurements were outlined, as well as classification of control network. The final of the theoretical part presents the aim and detailed description of each stage of the as-built survey of building – starting from submitting geodetic works, survey and desk studies, completing documentation to presentation of technical report to District Centre for Geodetic and Cartographic Documentation. The practical part of the present thesis was analysis of two technical reports of the as-built survey of building. They have been admitted to the national geodetic and cartographic resource in Ożarów Mazowiecki in June 2015 with reference numbers: P.1432.2015.2542 and P.1432.2015.2565. Their accuracy and the compliance with the current legal regulations in geodesy, cartography and construction was verified. Similarity of two reports was also evaluated. On the basis of the performed analysis, it was noted what mistakes contractors had made. Despite a good few defects, both reports received a positive result after the documentation control in District Centre for Geodetic and Cartographic Documentation in Ożarów Mazowiecki.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Monika Bogucka (FGC) Monika Bogucka,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Martyna Cendrowska (FGC) Martyna Cendrowska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Zasady wykonywania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budynków na przykładzie wybranych inwestycji
Supervisor
Marcin Karabin (FGC/DCLM) Marcin Karabin,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
03-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marcin Karabin (FGC/DCLM) Marcin Karabin,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Marcin Karabin (FGC/DCLM) Marcin Karabin,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Józef Iwanicki (FGC/DCLM) Józef Iwanicki,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Józef Iwanicki (FGC/DCLM) Józef Iwanicki,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
budynek, inwentaryzacja powykonawcza budynku, operat techniczny, ewidencja gruntów i budynków, mapa zasadnicza
Keywords in English
building, as-built survey of a building, technical report, the land and buildings register, master map
Abstract in Polish
Głównym celem niniejszej pracy dyplomowej było zaprezentowanie problematyki związanej z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą budynków. W ramach jego realizacji poddano analizie dwa operaty techniczne pozyskane z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ożarowie Mazowieckim. Praca składa się z dwóch części. W pierwszej - teoretycznej – części, w oparciu o obowiązujące normy prawne, zaprezentowano podstawowe zagadnienia związane z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą budynków. W pierwszym rozdziale wyjaśniono definicję budynku, przedstawiono przepisy dotyczące jego usytuowania na działce oraz związane z nim dane, jakie wykazywane są w ewidencji gruntów i budynków. W kolejnym rozdziale przedstawiono pojęcie mapy zasadniczej, a także jej treść, formę, skalę oraz zasady prowadzenia. Następnie przybliżono przedmiot oraz zasady wykonywania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz klasyfikację osnów. Cześć teoretyczną kończy szczegółowy opis celu, charakterystyki oraz poszczególnych etapów geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budynku – od zgłoszenia prac geodezyjnych, poprzez prace terenowe oraz kameralne, skompletowanie operatu technicznego, kończąc na przekazaniu go do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W części praktycznej pracy zostały poddane analizie operaty techniczne o numerach ewidencyjnych: P.1432.2015.2542 oraz P.1432.2015.2565, przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w PODGiK w Ożarowie Mazowieckim w czerwcu 2015 roku. Sprawdzono ich zgodność z aktualnymi przepisami obowiązującymi w geodezji i kartografii oraz budownictwie. W wyniku przeprowadzonej analizy, oceniono także jednolitość obu prac. Odnotowano popełnianie podobnych błędów przez wykonawców prac geodezyjnych, a także, wykazano nieprawidłowości, jakie nie wpłynęły na pozytywny wynik kontroli dokumentacji w PODGiK w Ożarowie Mazowieckim.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5202

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3bb2216b14d04e358d189d6e80462231/
URN
urn:pw-repo:WUT3bb2216b14d04e358d189d6e80462231

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page