Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Geodezyjna obsługa inwestycji na przykładzie budowy hali przemysłowej w Kąkolewie

Małgorzata Maria Adamek

Abstract

The aim of this thesis was to present tasks executed by land surveyor during the surveying service of building investment on the example of the industrial hall in Kakolewo, the Wielkopolska Province. The thesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part describes the issue related to the realization of the investment during the following steps: compiling the map for design purpose, setting out the building and geodetic inventory of the object. Law literature of the surveying service of investments was presented as well. The practical part represents the tasks which were done by land surveyors during the surveying service of the industrial hall in Kakolewo, we made the map for the design purpose, prepared the necessary documents and set out the building, then we done the inventory of the hall. The entire investment cycle lasted from the October 2013 to the September 2015. During the surveys, the land surveyors used 3 methods: tacheometry, GNSS and direct levelling which was presented in the thesis. Measuring equipment was also shown: electronic tacheometer Leica TS06, digital level Leica Sprinter 150M and GNSS receiver Leica with the controller. All the tasks were referenced to the legal footings, which were changed during the realization of the investment. The most modified statutes were The Geodetic and Cartographic Law and the Construction Law. The summery of thesis contains conclusions related to the realization of the surveying service of the investments, used surveying methods and applications. There are few comments concerning work of the PODGiK in Grodzisk Wlkp. as well, where the results of all works were provided.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Małgorzata Maria Adamek (WGiK) Małgorzata Maria Adamek Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Tytuł w języku polskim
Geodezyjna obsługa inwestycji na przykładzie budowy hali przemysłowej w Kąkolewie
Promotor
Alicja Sadowska (WGiK/ZGIiSP) Alicja Sadowska Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych (WGiK/ZGIiSP)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Jednostka dyplomująca
Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Jednostka prowadząca
Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowo-Kontrolnych (WGiK/ZGIiSP)
Kierunek / specjalność studiów
Geodezja i Kartografia
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
30-06-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Alicja Sadowska (WGiK/ZGIiSP) Alicja Sadowska Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych (WGiK/ZGIiSP)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK) Janina Zaczek-Peplinska (WGiK/ZGIiSP) Janina Zaczek-Peplinska Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych (WGiK/ZGIiSP)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Słowa kluczowe w języku polskim
geodezyjna obsługa inwestycji, mapa do celów projektowych, inwentaryzacja powykonawcza, tachimetria, niwelacja geometryczna, pomiar GNSS-RTK
Słowa kluczowe w języku angielskim
surveying service of investment, map for design purpose, geodetic inventory, tacheometry, direct levelling, GNSS-RTK measurements
Streszczenie w języku polskim
Celem niniejszej pracy było przedstawienie zadań geodety, wykonywanych w trakcie geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanej, na przykładzie hali przemysłowej w Kąkolewie, woj. wielkopolskie. Praca składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej omówiono prace geodezyjne występujące na poszczególnych etapach realizacji inwestycji, mianowicie zagadnienia związane z opracowaniem mapy do celów projektowych, wyznaczeniem obiektu w terenie oraz jego inwentaryzacją powykonawczą. Przedstawiono również podstawy prawne, dotyczące geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanej. W części praktycznej zostały przedstawione prace wykonane podczas obsługi budowy hali przemysłowej w Kąkolewie. W ramach realizacji tego zadania geodeci wykonywali prace związane z wykonaniem mapy do celów projektowych, geodezyjnym opracowaniem projektu budowlanego, tyczeniem hali oraz inwentaryzacją powykonawczą budynku. Cały cykl inwestycyjny miał miejsce od października 2013 r. do września 2015 r. Podczas prac terenowych wykorzystano trzy metody pomiarowe: tachimetryczną, pomiarów satelitarnych za pomocą GNSS oraz niwelacji geometrycznej, które przedstawiono w pracy. Krótko omówiono także sprzęt pomiarowy: tachimetr Leica TS06, niwelator Leica Sprinter 150M oraz odbiornik GNSS z kontrolerem firmy Leica. Wszystkie realizowane zadania odniesiono do obowiązujących przepisów prawa, które zmieniały się w trakcie obsługi inwestycji. Znaczącym zmianom uległy ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz ustawa Prawo Budowlane. W pracy zamieszczono także wnioski, dotyczące realizacji geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanej, wykorzystanych metod pomiaru oraz aplikacji. Skomentowano także prowadzenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Grodzisku Wlkp., do którego przekazywane były rezultaty wykonanych prac.
Plik pracy
  Poproś o plik WCAG
  Pola lokalne
  Identyfikator pracy APD: 10511

  Jednolity identyfikator zasobu
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3b89c18dc166428fa146f01dae47c5ef/
  URN
  urn:pw-repo:WUT3b89c18dc166428fa146f01dae47c5ef

  Potwierdzenie
  Czy jesteś pewien?
  Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
  Schowek