Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Methods of microbiological air quality assessment in office environment

Paweł Karol Skowroń

Abstract

Presently architecture in big cities tends to build up more office buildings. It results in increased number of workers functioning in office environment being exposed to the threats related to the poor indoor air quality. The main aim of this research was to compare the commonly used methods of the air quality assessment: one stage MAS impactor, six-stage Andersen impactor, button personal inhalable filter sampler and BioSampler impinger, from the point of view of their applicability in quantitative and qualitative analysis of microbiological air contamination. The research was accomplished in one of the office buildings in Warsaw. The research revealed that: • MAS impactor, although easy and quick in use, is not able to detect all potential threats. • Andersen impactor is very useful because of it is ability to determine a size distribution which represents level of exposure of respiratory system and is able to detect more groups of microorganisms. However, similarly to MAS, part of bioaerosol may deflect and will not be detected. Moreover differences between results obtained by this impactor are statistically significant. • Button sampler is the best in detection of microorganisms, filtration technique allows to collect most of particles of microorganisms. It represents the most accurately the contamination to which the worker is exposed. In this method both viable and non viable microorganisms can be detected. • BioSampler, similarly to the Button sampler, has better ability to catch microorganism into the medium which is easy to dilute, giving the possibility to detect a total number of microorganisms in the air. Statistical analysis confirmed that BioSampler is able to detect more culturable microorganisms than any other investigated device. • Each of the tested sampling methods has some advantages and disadvantages. In this study it has been shown that each method should be fitted to given conditions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Karol Skowroń (FEE) Paweł Karol Skowroń,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Metody oceny mikrobiologicznej jakości powietrza w środowisku biurowym
Supervisor
Ewa Karwowska (FEE/DB) Ewa Karwowska,, Department of Biology (FEE/DB)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Biology (FEE/DB)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
23-05-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Ewa Karwowska (FEE/DB) Ewa Karwowska,, Department of Biology (FEE/DB)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Ewa Miaśkiewicz-Pęska (FEE/DB) Ewa Miaśkiewicz-Pęska,, Department of Biology (FEE/DB)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
bioaerozole, próbniki powietrza, mikroorganizmy, jakość powietrza wewnętrznego
Keywords in English
bioaerosols, air samplers, microorganisms, indoor air quality
Abstract in Polish
Współczesna architektura wielkich miast opiera się w znacznej mierze na tworzeniu wysokich budynków biurowych. Efektem jest wzrost liczby osób zatrudnionych w tych obiektach, a tym samym narażonych na czynniki związane ze złą jakością powietrza wewnętrznego pomieszczeń biurowych. Celem niniejszej pracy było porównanie powszechnie stosowanych metod badania mikrobiologicznej czystości powietrza z wykorzystaniem: próbnika typu MAS, próbnika Andersena, próbnika guzikowego w wersji osobistej i stacjonarnej i aspiratora typu BioSampler. Badania prowadzono w jednym z warszawskich budynków biurowych. Przeprowadzone pomiary wykazały, że: • Próbnik typu MAS, stosunkowo najprostszy w obsłudze, nie pozwalał na wykrycie wszystkich potencjalnych zagrożeń mikrobiologicznych. • Próbnik Andersena umożliwiał analizę rozkładu ziarnowego bioaerozolu a tym samym ocenę stopnia ekspozycji układu oddechowego na cząstki pochodzenia biologicznego. Pozwalał również na oznaczenie znacznie większej grup drobnoustrojów, aczkolwiek podobnie jak w przypadku próbnika MAS niektóre cząstki mogły ulegać odbiciu, co skutkowało uzyskaniem niższej wartości odnośnie liczby kolonii. Wadą metody była też ograniczona powtarzalność wyników, co wykazała analiza statystyczna. • Najlepsze efekty w badaniach ilościowych mikroorganizmów uzyskano dla próbnika guzikowego, co potwierdza jego potencjalną przydatność do oceny rzeczywistego poziomu narażenia. Metoda pozwala nie tylko na oznaczenie całkowitej liczebności bakterii, ale również na oszacowanie liczebności komórek żywych i martwych. • Wysoką efektywność poboru bioaerozolu zanotowano również dla próbnika typu BioSampler, dzięki któremu możliwe było wykrycie największej liczby badanych mikroorganizmów w porównaniu z pozostałymi testowanymi urządzeniami. • Każda z badanych metod posiada zarówno wady jak i zalety. Dobór odpowiedniej metody powinien być zatem uzależniony od konkretnych warunków i celu badań
File
  • File: 1
    Paweł Skowroń Methods of microbiological air quality assessment in office environment.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11874

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3b7da36f8e6d43478612c8408f896dce/
URN
urn:pw-repo:WUT3b7da36f8e6d43478612c8408f896dce

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page