Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and evaluation of the financial market in Poland in terms of game theory

Marta Joanna Sulikowska

Abstract

This piece of work is about to picture and analyze rules which creates currency trading such as theory of purchasing power parity and cryptocurrency market. There was also made prognosis of euro currency by moving average method and analysis of competition at financial market explained with matrixes of strategy and payments specific to game theory.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marta Joanna Sulikowska (FoM) Marta Joanna Sulikowska,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena rynku finansowego w Polsce pod kątem teorii gier
Supervisor
Ewa Drabik (FoM/CFFS) Ewa Drabik,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Ewa Drabik (FoM/CFFS) Ewa Drabik,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM) Tadeusz Waściński (FoM/CFFS) Tadeusz Waściński,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
teoria gier, rynek walutowy, forex, kryptowaluty, konkurencja, prognoza kursu walutowego
Keywords in English
game theory, currency market, forex, cryptocurrency, prognosis of currency
Abstract in Polish
Niniejsza praca ma na celu przedstawienie i przeanalizowanie reguł kreujących handel walutami takich jak teoria parytetu siły nabywczej oraz rynkiem kryptowalut. Została też wykonana prognoza kursu walutowego euro za pomocą metody średniej ruchomej, a także analiza konkurencji na rynku finansowym używając macierzy strategii i wypłat właściwych dla teorii gier.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Sulikowska_Marta_278619.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27588

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3b757dcd5908487eb5186412a4dea75e/
URN
urn:pw-repo:WUT3b757dcd5908487eb5186412a4dea75e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page