Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Structural design of apartment building with office and service parts of reinforced concrete technology

Grzegorz Paweł Walo

Abstract

The purpose of this study was to conduct structural calculations and produce technical drawings of selected structural elements of reinforced concrete apartment building with service and office part, which consists of six above-ground floors and an underground garage . The base of this thesis is an architectural design made by APA – Wojciechowski Sp. z o. o. architectural studio. The investment is located in Praga Południe Warsaw district. In the first part some basic information about materials and structures used in reinforced concrete constructions were presented. The following chapters include technical specification of analysed building as well as calculation methods. In design part the following structural building elements were calculated and dimensioned: a concrete slab of the repeatable storey, a reinforced concrete beam at the edge of the slab, a reinforced concrete stairs, a reinforced concrete column at the basement floor, a spread footing foundation,. Some calculations of internal forces and reinforcement dimensioning were conducted using Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 software, mainly in the concrete slab. Others were made using traditional methods, based on knowledge acquired during study courses and technical literature. After calculations had been done, technical drawings of aforementioned elements were prepared, showing reinforcement plan. Drawing of the concrete slab of the repeatable storey was also made. When creating graphic documentation, AutoCAD Architecture 2016 program was used.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Grzegorz Paweł Walo (FCE) Grzegorz Paweł Walo,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt konstrukcji żelbetowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią biurową i usługową
Supervisor
Paweł Chudzik (FCE/ICE) Paweł Chudzik,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4356
Reviewers
Paweł Chudzik (FCE/ICE) Paweł Chudzik,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Maria Włodarczyk (FCE/ICE) Maria Włodarczyk,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
konstrukcje żelbetowe, ustrój słupowo-płytowy, strop płaski, słup żelbetowy, stopa fundamentowa, schody płytowe
Keywords in English
reinforced concrete structure, two-way slab, flat concrete slab, reinforced concrete column, concrete slab stairs, spread footing
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było wykonanie obliczeń i rysunków wybranych elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego z częścią usługowo-biurową o sześciu kondygnacjach nadziemnych i z garażem podziemnym, o konstrukcji żelbetowej. Podstawą opracowania jest projekt architektoniczny wykonany przez pracownię architektoniczną APA – Wojciechowski Sp. z o. o. Inwestycja zlokalizowana jest w Warszawie, w dzielnicy Praga Południe. W pierwszej części pracy umieszczono wiadomości ogólne o materiałach i ustrojach konstrukcji żelbetowych. W następnych rozdziałach przedstawiono opis techniczny analizowanego budynku oraz podano metodologię obliczeń. W części obliczeniowej pracy obliczono i zwymiarowano niektóre elementy konstrukcyjne budynku, tj.: płytę stropową kondygnacji powtarzalnej, belkę krawędziową płyty stropowej, schody żelbetowe, słup żelbetowy na poziomie najniższej kondygnacji, stopę fundamentową,. Niektóre obliczenia sił wewnętrznych i wymiarowanie zbrojenia, głównie w płycie stropowej, wykonano z wykorzystaniem programu Robot Structural Analysis Professional 2016. Pozostałe obliczenia przeprowadzono metodami tradycyjnymi w oparciu o zdobytą podczas studiów wiedzę i literaturę techniczną. Po przeprowadzeniu obliczeń sporządzone zostały rysunki konstrukcyjne wyżej wymienionych elementów przedstawiające sposób ich zbrojenia. Wykonano także rysunek szalunkowy stropu kondygnacji powtarzalnej. Przy sporządzeniu dokumentacji graficznej wykorzystano program AutoCAD Architecture 2016.
File
  • File: 1
    praca inż -Walo Grzegorz- 251988.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9805

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3b6e121978cd473f98b7432aaac337cc/
URN
urn:pw-repo:WUT3b6e121978cd473f98b7432aaac337cc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page