Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of road section of technical class G with intersection – section No. 2

Łukasz Jan Gniewek

Abstract

The purpose of this thesis it to design a segment of road of technical class G and intersection with existing route in rural area, according to technical requirements included in “Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.” The thesis includes designing section of route of technical class G on map provided by thesis supervisor, designing intersection between main road and existing transversal route of inferior technical class and performing necessary calculations. Considered road section is part of a larger elaboration, on stationing from km 1 + 550.00 to km 3 + 271.65, bordering sections designed by Piotr Piotrowski and Mateusz Miller. As part of the thesis, course of road was designed on provided map, choosing appropriate parameters for designed routes, like radius of arcs, inclination rates of vertical alignment, taking into account existing elements of terrain, such as utilities, watercourses or local roads. The thesis also includes scheme of rebuilding local, transversal route within area of intersection. Another part of the thesis includes designing intersection, its horizontal and vertical plan, dividing islands, checking visibility of approaching and starting to move vehicle on inferior route, and examining permanent organization of traffic within the intersection. Computational part contains calculations and selection of the parameters for transition curves for the rebuilt transversal route, the pavement structure of the main road on the basis of the data on traffic, bandwidth, and visibility within the intersection and interstitial segments.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Jan Gniewek (FCE) Łukasz Jan Gniewek,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt odcinka drogi klasy G wraz ze skrzyżowaniem - odcinek nr 2
Supervisor
Tadeusz Zieliński (FCE/IRB) Tadeusz Zieliński,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-11-2016
Issue date (year)
2016
Pages
35 + rys.
Internal identifier
DIL-3858
Reviewers
Andrzej Brzeziński (FCE/IRB) Andrzej Brzeziński,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Tadeusz Zieliński (FCE/IRB) Tadeusz Zieliński,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
droga, projektowanie, PowerCivil, skrzyżowanie, przepustowość
Keywords in English
road, designing, PowerCivil, intersection, bandwidth
Abstract in Polish
W niniejszej pracy zaprojektowano odcinek drogi klasy technicznej G w terenie niezabudowanym wraz ze skrzyżowaniem, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W zakres pracy dyplomowej wchodzi zaprojektowanie przebiegu odcinka trasy na udostępnionej przez promotora mapie zasadniczej, dowiązanie się do istniejącej drogi klasy L, zaprojektowanie skrzyżowania oraz wykonanie niezbędnych obliczeń. Projektowany odcinek od km 1 + 550.00 do km 3+271.65 jest częścią większego opracowania i graniczy z odcinkami według projektu Piotra Piotrowskiego i Mateusza Millera. W ramach pracy dyplomowej zaprojektowano przebieg trasy, dobierając odpowiednie dla klasy drogi parametry oraz uwzględniano przy tym istniejące obiekty, takie jak uzbrojenie terenu, cieki wodne czy też drogi lokalne. Przewidziano również przebudowanie drogi lokalnej w obrębie skrzyżowania. Kolejną częścią opracowania jest zaprojektowanie skrzyżowania, rozwiązanie sytuacyjno – wysokościowe, zaprojektowanie wysp kanalizujących, sprawdzenie widoczności przy zbliżaniu się i ruszaniu pojazdu na drodze podrzędnej oraz projekt stałej organizacji ruchu. W części obliczeniowej ustalono parametry krzywych przejściowych na przebudowywanej drodze klasy L, konstrukcję nawierzchni drogi głównej na podstawie otrzymanych danych na temat ruchu, przepustowość oraz widoczność w obrębie skrzyżowania i na odcinkach międzywęzłowych.
File
  • File: 1
    Praca inż Gniewek Łukasz 243583.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10937

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3b6b60f5802545949a83c6c2b8ff88ad/
URN
urn:pw-repo:WUT3b6b60f5802545949a83c6c2b8ff88ad

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page