xxx

Marek Łazarczyk

Abstract

xxx
Diploma typeEngineer's / Bachelor of Science
Diploma typeEngineer's thesis
Author Marek Łazarczyk (FPAE / IHE)
Marek Łazarczyk,,
- The Institute of Heat Engineering
Title in PolishSymulacja numeryczna obciążeń cieplnych łopatek turbiny silnika turboodrzutowego, pokrytych termicznymi bateriami ochronnymi - TBC
Supervisor Roman Domański (FPAE / IHE)
Roman Domański,,
- The Institute of Heat Engineering

Certifying unitFaculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unitThe Institute of Heat Engineering (FPAE / IHE)
Study subject / specialization, Lotnictwo i Kosmonautyka
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date30-06-2008
Issue date (year)2008
Pages64
Internal identifierMEL; PD-599
Reviewers Jerzy Banaszek (FPAE / IHE)
Jerzy Banaszek,,
- The Institute of Heat Engineering
, Roman Domański (FPAE / IHE)
Roman Domański,,
- The Institute of Heat Engineering
Keywords in Polishsilniki lotnicze, termiczne bariery ochronne, metody numeryczne, turbina, łopatka turbiny, chłodzenie łopatek
Keywords in Englishxxx
Abstract in PolishWymagania dotyczące współczesnych silników lotniczych stawiają przed inżynierem nowe problemy wynikające z ciągłego dążenia do zwiększenia sprawności silnika, takie jak konieczność zastosowania nowych materiałów, technologii oraz rozwiązań konstrukcyjnych. W celu uzyskania jak największych sprawności silnika, dąży się do maksymalizacji temperatury gazów przed turbiną. Olbrzymie temperatury uzyskiwane w komorze spalania są jednak ograniczone temperaturami dopuszczalnymi dla użytych materiałów. Aby uzyskać temperatury rzędu 1500K konieczne staje się zastosowanie i rozwój dodatkowego chłodzenia elementów obciążonych cieplnie. Widoczny w ostatnich latach postęp i rozwój w dziedzinie lotnictwa możliwy jest dzięki prowadzeniu oraz rozwojowi licznych badań oraz eksperymentów. Klasyczne badania doświadczalne są bardzo kosztowne oraz czasochłonne. W celu przyspieszenia oraz zmniejszenia kosztów badań eksperymentalnych wprowadzono liczne symulacje oraz eksperymenty numeryczne. Dostęp do profesjonalnego oprogramowania z jednej strony ułatwia uzyskanie wyników dla złożonych geometrii i warunków brzegowych, z drugiej strony stwarza zagrożenie wynikające z bezkrytycznego podejścia do uzyskanych rezultatów, a czasem wręcz prowadzi do niezrozumienia istoty zjawisk fizycznych i stosowania błędnych modeli. Rozwój technik obliczeniowych oraz coraz większa dostępność komputerów o dużych mocach obliczeniowych powoduje że znaczenie symulacji numerycznej procesów fizycznych wciąż rośnie. Obliczenia numeryczne mogą wskazywać kierunki badań oraz przede wszystkim służyć do optymalizacji istniejących konstrukcji. Niniejsza praca dotyczy zastosowania metod numerycznych w modelowaniu złożonych procesów wymamiany ciepła.
File
Praca_inżynierska_Marek_Łazarczyk.doc 8.9 MB

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?