Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Multifunctional center for young artists

Agata Witczak

Abstract

The aim of the design task was to create a space corresponding to the needs of the young generation of artists and giving a good start to the independent , adult life . Combining space to live, work and rest . The proposed building is designed to provide the opportunity to exchange experiences and ideas between young people and professionals , as well as develop their passions. The designed building provides a residential part , both temporary and permanent ( hostel and student dormitory of Academy of Fine Arts) and education center with classrooms and workshops. The building is not only a place to work but is also an urban public space , while promoting the work of young artists ( exhibition halls ). Additional features are cafes and areas for leisure and informal meetings , as well as a toddler club.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agata Witczak (FA) Agata Witczak,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Wielofunkcyjny ośrodek dla młodych artystów
Supervisor
Ewa Widera (FA/CUDRL) Ewa Widera,, Chair of Urban Design and Rural Landscape (FA/CUDRL)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Department of Urban Design and Rural Architecture and Planning (FA/CUDRL)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-06-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
AR-001412/L
Reviewers
Maciej Miłobędzki (FA/CAD) Maciej Miłobędzki,, Chair of Architectural Design (FA/CAD)Faculty of Architecture (FA) Ewa Widera (FA/CUDRL) Ewa Widera,, Chair of Urban Design and Rural Landscape (FA/CUDRL)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
wielofunkcyjny, hostel, akademik, dom studencki, centrum kształcenia
Keywords in English
multifunctional, hostel, dormitory, education center
Abstract in Polish
Celem zadania projektowego było stworzenie miejsca odpowiadającego na potrzeby młodego pokolenia artystów i dającego dobry start w samodzielnym, dorosłym życiu. Łączącego w sobie przestrzeń do życia, odpoczynku i pracy. Projektowany budynek ma zapewniać możliwość wymiany doświadczeń i pomysłów między młodymi ludźmi i specjalistami, a także rozwijać ich pasje. W funkcjach obiektu przewiduje się część mieszkalną, zarówno tymczasową jak i stałą (hostel i dom studencki asp) oraz centrum kształcenia z salami wykładowymi i warsztatowymi. Budynek ma być nie tylko miejscem do pracy, ale także miejską przestrzenią publiczną, promując przy tym prace młodych twórców (sale wystawowe). Dodatkowymi funkcjami jest część gastronomiczna oraz obszary wypoczynku i spotkań nieformalnych, a także klub malucha.
File
  • File: 1
    245466_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11433

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3b4802337138488c83c5bd3044bd83f7/
URN
urn:pw-repo:WUT3b4802337138488c83c5bd3044bd83f7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page