Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The effect of selected oil fractions on the amount of total sediments in heavy fuel oil

Amanda Katarzyna Woźniak

Abstract

The aim of this work was to investigate the influence of selected oil fractions on the amount of total sediments in heavy fuel oil. The work consists of a theoretical and research part. The theoretical part presents issues concerning heavy fuel oils. There are described technological processes in which are produced oil fractions which may be components of heavy fuel oils. The stability of the fuels described above is also presented. The research part shows the influence of selected oil fractions on the content of total sediments in heavy fuel oils. Four oil fractions were selected for the tests: gas oil from fractional distillation, catalytic cracking oil, clarified oil and pyrolysis oil, and two types of heating oil - heavy fuel oil from visbreaking and heavy heating oil from hydrocracking vacuum residue and mixtures thereof. The content of total sediment was determined by hot filtration. On the basis of the conducted research it is possible to determine how the above oil fractions affect the precipitation of the total sediment in heavy fuel oil.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Amanda Katarzyna Woźniak (FCEMP) Amanda Katarzyna Woźniak,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Wpływ wybranych frakcji naftowych na ilość osadów całkowitych w ciężkim oleju opałowym
Supervisor
Aneta Lorek (FCEMP/IC) Aneta Lorek,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Łukasz Gościniak (FCEMP/IC) Łukasz Gościniak,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Aneta Lorek (FCEMP/IC) Aneta Lorek,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
olej opałowy, komponenty, osad całkowity
Keywords in English
heavy fuel oil, components, total sediments
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu wybranych frakcji naftowych na ilość osadów całkowitych w ciężkim oleju opałowym. Praca składa się z części literaturowej i badawczej. W części literaturowej pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące ciężkich olejów opałowych. Opisano procesy technologiczne, w których wytwarzane są frakcje naftowe mogące być komponentami ciężkich olejów opałowych. Przedstawiono także stabilność opisanych powyżej paliw. W części badawczej przedstawiono wpływ wybranych frakcji naftowych na zawartość osadów całkowitych w ciężkich olejach opałowych. Do badań wybrano cztery frakcje naftowe: olej napędowy z destylacji rurowo-wieżowej, olej napędowy z krakingu katalitycznego, olej sklarowany i olej popirolityczny oraz dwa rodzaje oleju opałowego – pozostałość z visbreakingu i pozostałość z hydrokrakingu gudronu oraz ich mieszaniny w różnych stosunkach masowych. Oznaczono zawartość całkowitego osadu metodą sączenia na gorąco. Na podstawie przeprowadzonych badań określono jak powyższe frakcje naftowe wpływają na zawartość osadu całkowitego w ciężkim oleju opałowym.
File
  • File: 1
    274194_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30148

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3b16b31ffbca446cb7eee5d4b7768d91/
URN
urn:pw-repo:WUT3b16b31ffbca446cb7eee5d4b7768d91

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page