Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A project of launching a new detail production in POLMO Łomianki S.A

Marta Julia Stremel

Abstract

The company POLMO Łomianki S.A. produces details in the technology of sintered metal powders. This organization is a long-term supplier of parts and subassemblies among others for companies in the automotive industry. The products produced in this organization are of high quality and the organization itself is characterized by the fact that it produces products tailored to the individual needs of customers. Thanks for that, it enjoys good relations with customers. The following work presents a sequence of activities that accompany the launching a new detail production. Thanks to which it is determined whether a given company is able to produce a retail that complies with the requirements of the customer ordering it. It also allows to assess its economic effectiveness. The project contains detailed descriptions of all stages of the process of starting production of a new part in a production company. A number of activities such as: conducting analyses, both current state, in order to identify problem areas, as well as analyses of the detail itself or its production process, drawing up the process, developing a control plan, as well as preparing numerous documents, sheets, forms, were presented and described in this paper. All this was done to determine with the utmost accuracy whether the company presented in the project has resources and production capacity to start production of the item ordered by the customer. Starting production of a new part in the POLMO company is an investment that requires expenditures of PLN 17 thousand. The analysis of the economic effectiveness of the solution has shown that the project is profitable in terms of the benefits that can be achieved. After analysing the material presented in the project, it is concluded that the company is able to produce a retail that complies with the requirements of the customer ordering it, and the investment will be profitable.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marta Julia Stremel (FPE) Marta Julia Stremel,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt uruchomienia produkcji nowego detalu w POLMO Łomianki S.A
Supervisor
Zbigniew Chyba (FPE/IOPS) Zbigniew Chyba,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Zbigniew Chyba (FPE/IOPS) Zbigniew Chyba,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE) Stanisław Marciniak (FPE/IOPS) Stanisław Marciniak,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
produkcja, uruchomienie, detal, wyrób, jakość, analiza
Keywords in English
production, launching, detail, product, quality, analysis
Abstract in Polish
Przedsiębiorstwo POLMO Łomianki S.A. produkuje detale w technologii proszków spiekanych metali. Organizacja ta jest długoletnim dostawcą części i podzespołów między innymi dla firm przemysłu motoryzacyjnego. Produkowane w tej organizacji wyroby odznaczają się wysoką jakością, a sama organizacja cechuje się tym, iż produkuje wyroby na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki temu cieszy się dobrymi relacjami z zamawiającymi. W poniższej pracy przedstawiono ciąg aktywności każdorazowo towarzyszący uruchamianiu produkcji nowego detalu. Dzięki którym stwierdza się czy dane przedsiębiorstwo jest w stanie wykonać detal zgodny z wymaganiami zamawiającego go klienta, a także ocenić jego ekonomiczną efektywność. Projekt zawiera dokładne opisy wszystkich etapów procesu uruchomienia produkcji nowego detalu w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Przedstawiono i dokładnie opisano w nim szereg aktywności takich jak: przeprowadzenie analiz, zarówno stanu obecnego, w celu identyfikacji obszarów problemowych, jaki i analiz samego detalu czy procesu jego produkcji, rozrysowanie proces, opracowanie planu kontroli, a także przygotowanie licznych dokumenty, arkuszy, formatek. Wszystko to by z jak największą dokładnością stwierdzić czy przedstawione w projekcie przedsiębiorstwo ma zasoby i moce produkcyjne by rozpocząć produkcję zamówionego przez klienta detalu. Uruchomienie produkcji nowego detalu w przedsiębiorstwie POLMO jest inwestycją, która wymaga nakładów rzędu 17 tysięcy złotych. Przeprowadzona analiza efektywności ekonomicznej rozwiązania wykazała, że względem możliwych do osiągniecia korzyści przedsięwzięcie jest opłacalne. Po przeanalizowaniu przedstawionego w projekcie materiału wnioskuje się, że przedsiębiorstwo jest w stanie wykonać detal zgodny z wymaganiami zamawiającego go klienta, a inwestycja ta będzie opłacalna.
File
  • File: 1
    Marta_Stremel_-_Praca_dyplomowa_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31489

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3b09e0d891f7420a91d2d7db5d04872d/
URN
urn:pw-repo:WUT3b09e0d891f7420a91d2d7db5d04872d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page