Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Automatic detection of artifacts in biomedical signals

Katarzyna Mazur

Abstract

The aim of the work was to create a software which detects artifacts in biomedical signals such as arterial blood pressure (ABP) and intracranial pressure (ICP). The theoretical part describes the concept of biomedical signal and signal analysis methods. Next part describes the characteristic features of arterial blood pressure and intracranial pressure. An algorithm for detection of the onset of blood pressure pulses was presented in thesis. It detects the position of the samples corresponding to systolic pressure (maximum) and diastolic pressure (minimum). The next chapter describes the applied methods for detection of artifacts: checking the physiological criteria, comparing fragments constituting single periods of the signal with its reference mean period, calculating of the energy of signal, analysing of power spectral density of signal. A part of the thesis is a program written in MATLAB. The program was verified visually on real data.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Mazur (FEIT) Katarzyna Mazur,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Automatyczna detekcja artefaktów w sygnałach biomedycznych
Supervisor
Marek Wojciech Rupniewski (FEIT/PE) Marek Wojciech Rupniewski,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Biomedyczna (Biomedical Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marek Wojciech Rupniewski (FEIT/PE) Marek Wojciech Rupniewski,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Robert Kurjata (FEIT/IRMT) Robert Kurjata,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
ciśnienie tętnicze, ciśnienie śródczaszkowe, artefakty, sygnały biomedyczne, program
Keywords in English
arterial blood pressure, intracranial pressure, artifacts, biomedical signals, program
Abstract in Polish
Celem pracy było stworzenie programu analizujacego sygnały biomedyczne pod katem automatycznej detekcji artefaktów. Testy i optymalizacja były wykonywane dla sygnału cisnienia krwi (ABP) oraz cisnienia sródczaszkowego (ICP). W czesci teoretycznej zostało opisane pojecie sygnału biomedycznego oraz sposoby analizy sygnałów. Nastepnie opisano charakter analizowanych sygnałów cisnien tetniczego i sródczaszkowego. Przedstawiono zaimplementowany w programie algorytm wykrywajacy połozenia próbek odpowiadajacych cisnieniu skurczowemu (maksymalnemu) i rozkurczowemu (minimalnemu). W kolejnym rozdziale opisano zastosowane w programie metody pozwalajace na detekcje artefaktów: sprawdzanie kryteriów fizjologicznych, porównywanie fragmentów z usrednionym przebiegiem, obliczanie energii sygnału, analiza gestosci widmowej mocy sygnału. W ramach pracy dyplomowej został napisany program w srodowisku MATLAB. Działanie programu zostało zweryfikowane na plikach z zarejestrowanym rzeczywistym sygnałem.
File
  • File: 1
    Inz_KM.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10125

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3b06534b53204debb6e6faf173813349/
URN
urn:pw-repo:WUT3b06534b53204debb6e6faf173813349

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page