Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Application supporting ultra wideband signal measurements

Agata Karwowska

Abstract

The thesis is focused on the development of the application that is supporting the UWB signal measurements and makes the spectrum analyzer remotely controlled. The program makes it easy for the users to conduct their measurements in accordance with recommendations, to save, open and compare results. The thesis contains detailed description of the application and user instruction. It also includes the results of the test and research made.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agata Karwowska (FEIT) Agata Karwowska,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Oprogramowanie wspomagające badania sygnałów ultraszerokopasmowych za pomocą analizatora widma
Supervisor
Jacek Cichocki (FEIT/IRMT) Jacek Cichocki,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Elektronika - Elektronika Biomedyczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jacek Cichocki (FEIT/IRMT) Jacek Cichocki,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Dawid Rosołowski (FEIT/IRMT) Dawid Rosołowski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
UWB, analizator widma, aplikacja pomiarowa
Keywords in English
UWB, spectrum analyzer, measurements
Abstract in Polish
Celem pracy było stworzenie oprogramowania wspomagającego pomiary sygnałów ultraszerokopasmowych. Aplikacja umożliwia użytkownikowi zdalną obsługę analizatora widma, przeprowadzenie pomiarów zgodnie z zaleceniami norm oraz zapisanie, odczytanie i porównanie wyników. W pracy zawarto opis działania oprogramowania i instrukcję użytkowania. Przedstawiono także wyniki przeprowadzonych badań funkcjonalnych oraz jakościowych potwierdzających prawidłowe działanie aplikacji.
File
  • File: 1
    Praca Inżynierska Agata Karwowska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13290

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3aca1ac0f2a44a839969d75c9f1a00ae/
URN
urn:pw-repo:WUT3aca1ac0f2a44a839969d75c9f1a00ae

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page