Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Computing Library Using Graphics Card Processor

Michał Wasiak

Abstract

The thesis describes the abilities to use graphics card to paraflehze computations. Within the theore tical part, the NVIDIA CUDA architecture was presented as the parallel compute engine. The thesis contains a description of the programming model provided for programmers and a comparison be tween the discussed technology and present central processing units. The practical part of thesis contains the description and CUDA based implementation of selected image processing problems. Based on the test results, the developed solutions’ performance were analysed in comparison to classical CPU implementations. In conclusion, the usability of CUDA technology was evaluated.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Wasiak (FEIT/ICS) Michał Wasiak,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Biblioteka obliczeniowa wykorzystująca procesor karty graficznej
Supervisor
Julian Myrcha (FEIT/ICS) Julian Myrcha,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENII-PI.001131
Keywords in Polish
obliczenia równolegle, GPGPU, technika NVIDIA CUDA, przetwarzanie obrazów
Keywords in English
parallel computing, GPGPU, NYIDIA CUDA technology, image processing
Abstract in Polish
W niniejszej pracy zostaly opisane możliwoścI wykorzystania karty grahcznej do zrównoleglenia obli czeń. W części teoretycznej zaprezentowana została architektura NVIDIA CUDA jako mechanizm ob liczeń równoleglych. Prana zawiera opis modelu programowego dostarczanego programistom oraz po równanie omawianej techniki z obecnymi procesorami. Część praktyczną stanowią opis oraz implemen tacja wykorzystuja architekturę CUDA wybranych zagadnień z dziedziny przetwarzania obrazów. Na podstawie wyników testowania przeanalizowano wydajność opracowanych programów w porównaniu do klasycznych implementacji CPU. W podsumowaniu oceniona została użyteczność techniki CUDA.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3ab26d4091cd4c5ca5a163b4c42d21a7/
URN
urn:pw-repo:WUT3ab26d4091cd4c5ca5a163b4c42d21a7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page