Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Sturctural design of a single-sided shaft headframe

Piotr Kazimierz Szporko

Abstract

The subject of ths thesis is a single-sided shaft headframe, designed as a three-dimensional frame with a reinforced concrerte slab placed on beams on tower head. Foundations are designed as spot footing, independent from the shaft collar. Dimensions in main axes are 13,80 m x 17,75 m. Height of a construction is 25,99 m over the ground level. Whole object is designed in monolitic reinforced concrete technology, with a use of a C35/45 concrete and A(B500A) steel in a whole construction, apart from the most massive foundation spots, which are to be made with C16/20 concrete. The first part of this thesis consists of description and summary of loads from hoisting mechanisms, enviromental loads and deadload. Second part is a calculation of internal forces in elements of a construction by finite elements method using three dimensional numerical model of a whole construction created in Autodesk Robot Structure Analysis Professional 2015. Third part of this thesis is a calculation of required reinforcement. Calculations were made in accordance to limit states methods and Eurocodes rules. Results for selected elements (tower head slab, tower head beams and sheer column) are presented on technical drawnings attached to this thesis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Kazimierz Szporko (FCE) Piotr Kazimierz Szporko,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt konstrukcji ramowej wieży wyciągowej jednozastrzałowej
Supervisor
Michał Jan Głowacki (FCE/ICE) Michał Jan Głowacki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
456+załączniki+teczka z załącznikami
Internal identifier
DIL-5336
Reviewers
Maria Włodarczyk (FCE/ICE) Maria Włodarczyk,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Michał Jan Głowacki (FCE/ICE) Michał Jan Głowacki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
projekt, rama przestrzenna, wieża wyciągowa, konstrukcja żelbetowa,budownictwo przemysłowe
Keywords in English
structural design, frame, headframe, reinforced concrete, industrial building
Abstract in Polish
Przedmiotem opracowania jest jednozastrzałowa wieża wyciągowa o konstrukcji ramy przestrzennej, z płytą żelbetową opartą na ruszcie na głowicy wieży. Posadownienie zaprojektowano w formie stóp fundamentowych, niezależnych od konstrukcji zrębu szybu. Wymiary obiektu w osiach to 13,80 m x 17,75 m. Wysokość konstrukcji wieży nad poziomem gruntu to 25,99 m. Cały obiekt zaprojektowano w technologii żelbetowej monolitycznej z betonu C35/45 oraz stali A(B500A), za wyjątkiem najmasywniejszych fundamentów przy których założono użycie betonu C16/20. Praca obejmuje w pierwszej części zestawienie oddziaływań od urządzeń wyciągowych, oddziaływań środowiskowych oraz eksploatacyjnych i ciężaru własnego konstrukcji, w drugiej części wyznacznienie sił wewnętrznych w elementach konstrukcji za pomocą MES na podstawie jednolitego, trójwymiarowego modelu numerycznego wykonanego w programie Autodesk Robot Structure Analysis Proffesional 2015, a w trzeciej części ręczne albo automatyczne obliczenia wykonane w celu zwymiarowania zbrojenia w poszczególnych elementach konstrukcji. Obliczenia wykonano według metody stanów granicznych zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi. Wyniki obliczeń dla wybranych elementów, tj. płyty i rusztu głowicy oraz słupów zastrzału, zostały przedstawione na rysunkach konstrukcyjnych i zbrojeniowych załączonych do pracy.
File
  • File: 1
    Praca_inz_-_Szporko_Piotr_-_234807.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35089

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3aafb320f7344a60a9bdfecb575e179c/
URN
urn:pw-repo:WUT3aafb320f7344a60a9bdfecb575e179c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page