Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Document Circulation Diagram. Modeling of Business Processes and Systems

Stanisław Jerzy Niepostyn

Abstract

Multitude of business modeling techniques has been created in the last decade. Only a few of these modeling techniques however become helpful tools for developing the computer document management systems. The purpose of this paper is to describe and compare the UML, CASE*Method, BPMN and DOD business modeling techniques. Author has developed the DOD method as a modeling technique for the document management systems. The comparison reflects author’s opinion resulting from his professional experience in using said modeling techniques in developing computer systems. It is based on the assessment of the readability of the following features: control flows, object flows, activities and visualizations of objects systems, computer systems and actors. The models of industrial computer systems, namely Integrated Administration Control System (IACS) and Production of company Polmos, were also used in this paper.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Stanisław Jerzy Niepostyn (FEIT/ICS) Stanisław Jerzy Niepostyn,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Diagram Obiegu Dokumentów (DOD) — modelowanie procesów i systemów biznesowych
Supervisor
Ilona Bluemke (FEIT/ICS) Ilona Bluemke,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2007
Internal identifier
ENII-PI.000741
Keywords in Polish
modelowanie procesów biznesowych, modelowanie użycia systemu, proces biznesowy, procedura biznesowa, UML, CASE*Method, BPMN, DOD, systemy informacyjne, systemy informatyczne, systemy Workflow
Keywords in English
business process modeling, computer systems models, business process, UML, CASE*Method, BPMN, DOD, information systems, computer systems, Workflow systems
Abstract in Polish
W ostatniej dekadzie powstało wiele różnorodnych technik modelowania procesów biznesowych. Tylko niektóre z nich ą przydatne przy budowie systemów informatycznych przeznaczonych do obsługi obiegu dokumentów. W niniejszej pracy opisano i porównano UML, CASE*Metod, BPMN oraz DOD w aspekcie modelowania biznesowego. Metodyka DOD jest autorskim językiem opisu systemów obiegu dokumentów. Porównanie poszczególnych technik modelowania jest subiektywnym punktem widzenią wynikającym z doświadczeń związanych ze stosowaniem wszystkich tych technik w wielu projektach informatycznych, w których uczestniczył autor niniejszej pracy. Porównanía poszczególnych technik wykonano za pomocą oszacowania widoczności (czytelności) takich cech jak przepływ kontroli i danych, wykonywane czynności, wizualizacja obiektów, systemów, aktorów. W niniejszej pracy wykorzystano przemysłowe modele systemów informatycznych: Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli oraz system Produkcja firmy Polmos.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3a5ac34fef6748b79caf0fd4354fadae/
URN
urn:pw-repo:WUT3a5ac34fef6748b79caf0fd4354fadae

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page