Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the selection of the excavation casing in terms of geological and engineering conditions

Małgorzata Zofia Kowalik

Abstract

The study presents the most important methods of protecting excavations. The parameters of a given casing and construction technologies are discussed for each method,. The basic conditions which should be respected in order to use a particular type of housing are presented. The grounds and features of each grounds, for which the choice of a given casing is justified, are given. The ground conditions in which the application of a given casing will be difficult or will require additional measures and resources are described. Additional solutions are discussed and the reasons for using these solutions are given. The paper contains a discussion of legal aspects of soil conditions determination. The regulations that are valid in the process of determining the ground conditions and the rules of classifying a given investment to the geotechnical category were quoted. The work includes a description of the geological formation of Warsaw. The study contains analysis of selection of trench covers in various geological-engineering conditions. Assay was made based on the example of selected investments. The review of casing methods was carried out on the basis of geological-engineering documentation. The paper characterized four investments, which were founded in different geological-engineering conditions. The method of casing was discussed and the soil conditions that occur in the place of execution of selected excavations were presented. The difficulties that may have occurred during the execution of the casing were described. The method of its execution in relation to the given problems was discussed. The paper contains own research on the sample of Pliocene clay. The research was carried out in the laboratory of the Geotechnics and Underground Structures Team on the ground, which was taken from the well drilled at the Track Metro Station on the eastern section of the second line of the Warsaw Underground. The conducted research allowed to determine the geotechnical parameters of the tested soil. The aim of the research was to identify and define the ground conditions in the context of their later use in the design of the foundation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Małgorzata Zofia Kowalik (FCE) Małgorzata Zofia Kowalik,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Analiza doboru obudowy wykopu w aspekcie warunków geologiczno-inżynierskich
Supervisor
Małgorzata Superczyńska (FCE/IRB) Małgorzata Superczyńska,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
89
Internal identifier
DIL-5294
Reviewers
Anna Ewa Siemińska-Lewandowska (FCE/IRB) Anna Ewa Siemińska-Lewandowska,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Małgorzata Superczyńska (FCE/IRB) Małgorzata Superczyńska,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
obudowy głębokich wykopów, parametry geotechniczne, iły plioceńskie
Keywords in English
casing of deep excavation, geotechnical parameters, Pliocene clay
Abstract in Polish
Praca zawiera charakterystykę oraz opis technologii wykonywania najważniejszych metod obudowy wykopów. W pracy przedstawiono podstawowe wymagania oraz grunty i ich cechy, które są decydujące przy wyborze sposobu zabezpieczania wykopu. Opisano warunki gruntowe, w których zastosowanie rozpatrywanej metody jest trudne lub wymaga specjalnych zabiegów i środków. Rozwiązania te zostały omówione oraz uzasadniono ich stosowanie. Praca zawiera omówienie aspektów prawnych określania warunków gruntowych. Przytoczone oraz omówione zostały przepisy obowiązujące przy procesie określania warunków gruntowych oraz zasady przyporządkowania danej inwestycji do kategorii geotechnicznej. Opracowanie obejmuje opis geologii Warszawy. Przedstawiono w nim grunty występujące na terenie miasta. Przeprowadzono analizę doboru obudów wykopów w różnych warunkach geologiczno-inżynierskich na przykładzie wybranych inwestycji. Przegląd metod obudowy przeprowadzony został w oparciu o dokumentację geologiczno-inżynierską oraz załączniki do dokumentacji. Scharakteryzowano cztery inwestycje, posadowione w różnych warunkach geologiczno-inżynierskich. Omówiono sposób obudowy oraz przedstawiono warunki gruntowe, które występują w miejscu wykonania wybranych wykopów. Opisano trudności, które mogły wystąpić przy wykonywaniu obudowy oraz omówiono sposób jej wykonania, w odniesieniu do podanych problemów. W pracy zawarto badania własne próbki iłu plioceńskiego. Badania przeprowadzone zostały w laboratorium Zespołu Geotechniki i Budowli Podziemnych na gruncie, który pobrany został z odwiertu przeprowadzonego przy Stacji Metra „Trocka” wschodniego odcinaka II linii metra warszawskiego. Przeprowadzone badania pozwoliły na wyznaczenie parametrów geotechnicznych badanego gruntu. Wykonywane badania miały na celu poznanie i określenie warunków gruntowych, w kontekście późniejszego wykorzystania przy projektowaniu posadowienia.
File
  • File: 1
    praca_inż_-_Małgorzata_Kowalik_-_276559.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29873

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3a4e87bde1b44839b3dff4823a53c0ea/
URN
urn:pw-repo:WUT3a4e87bde1b44839b3dff4823a53c0ea

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page