Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Decision support system for the purchase of plant protection products in Android system

Aneta Maja Skoniecka

Abstract

The aim of the paper was to develop a decision support system dedicated to a group of people interested in purchasing plant protection products. The output of work is an application for users to minimize costs of products to be purchased which are available in many shops. At the beginning, the need to develop such system is explained and the goal of the paper is more thoroughly explained. Mathematical description of the decision problem is an extension of ISOP (Internet Shopping Optimization Problem) model. Evolutionary algorithm was used to solve the model and find its optimum. Implementation is based on modern technologies whose properties and merits are presented. Formulation of the system requirements, its architecture description and installation manual are included. The final part of the dissertation contains results of testing the system on the simple data set taken from the Ceneo price scanner database.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aneta Maja Skoniecka (FEIT) Aneta Maja Skoniecka,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
System wspomagania decyzji przy zakupie środków ochrony roślin w systemie ANDROID
Supervisor
Andrzej Stachurski (FEIT/AK) Andrzej Stachurski,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Adam Artur Krzemienowski (FEIT/AK) Adam Artur Krzemienowski,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Andrzej Stachurski (FEIT/AK) Andrzej Stachurski,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Optymalizacja, Algorytm Ewolucyjny
Keywords in English
Optimization, Evolutionary Algorithm
Abstract in Polish
Praca miała na celu stworzenie systemu wspomagania decyzji dedykowanego dla grupy ludzi zainteresowanej zakupem środków ochrony roślin. Problemem, z jakim należało się zmierzyć, było dostarczenie użytkownikowi aplikacji, która umożliwi minimalizację kosztów zakupów wielu produktów dostępnych w wielu sklepach. Na początku wyjaśniono potrzebę utworzenia takiego systemu i dokładniej opisano cel pracy. Użyty model matematyczny problemu jest rozwinięciem modelu ISOP (Internet Shopping Optimization Problem), który definiuje problem decyzyjny. Do rozwiązania i wyznaczenia optimum w modelu matematycznym wykorzystano algorytm ewolucyjny. Implementację oparto o nowoczesne technologie, których cechy i zalety omówiono w pracy. Praca zawiera sformułowanie wymagań wobec systemu, opis architektury i instrukcję instalacji. W końcowej częsci przedstawiono wyniki testowania działania systemu na przykładowych zbiorze danych zaczerpniętych z bazy danych przeglądarki ceneo.
File
  • File: 1
    AnetaSkoniecka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9683

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3a4299f0e4f04cd4b0c28d5bbeb9778a/
URN
urn:pw-repo:WUT3a4299f0e4f04cd4b0c28d5bbeb9778a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page