Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of the supervision system of vehicles on the highway parking using video monitoring

Kamil Grzegorz Gałązka

Abstract

The thesis presented parking surveillance systems, focusing mostly on video surveillance. The thesis aimed to create a project of vehicles surveillance system by means of video surveillance on a parking highway. In the first part of the thesis mostly used surveillance systems on parking were described along with their features, advantages and disadvantages. The next element of the thesis was a detailed presentation of all elements which are usually used in video surveillance. Their features were presented taking into account differences between digital and analog technology. The practical part of the thesis contains the description of a parking for which the whole system was created. The next part presented illustrations in which the placement of the entire system elements is shown. Project assumptions were met by choosing an adequate equipment. The last thesis element was implementation of the system part responsible for counting and classification of vehicles.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Grzegorz Gałązka (FT) Kamil Grzegorz Gałązka,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt systemu nadzoru pojazdów na parkingach autostradowych za pomocą wideo monitoringu
Supervisor
Marek Stawowy (FT/DTT) Marek Stawowy,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krzysztof Firląg (FT/TCTI) Krzysztof Firląg,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT) Marek Stawowy (FT/DTT) Marek Stawowy,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
transport, monitoring wizyjny, nadzór, bezpieczeństwo, parkingi autostradowe
Keywords in English
transport, video surveillance, supervision, security, highway car parks
Abstract in Polish
W pracy omówiono systemy nadzoru na parkingach, skupiając się głównie na monitoringu wizyjnym. Celem pracy jest wykonanie projektu systemu nadzoru pojazdów za pomocą wideo monitoringu na parkingu autostradowym. W pierwszej części pracy opisano najczęściej wykorzystywane systemy nadzoru na parkingach, wymieniono ich cechy, zalety i wady. Kolejnym elementem pracy jest szczegółowe przedstawienie wszystkich elementów które zazwyczaj wykorzystuje się w monitoringu wizyjnym. Przedstawione zostały ich cechy charakterystyczne z uwzględnieniem różnic pomiędzy technologią cyfrową i analogową. Część praktyczna pracy zawiera opis parkingu, dla którego cały system był projektowany. W kolejnej części przedstawiono rysunki, na których pokazane jest rozmieszczenie elementów całego systemu. Założenia projektowe zostały spełnione poprzez dobór odpowiedniego sprzętu. Ostatnim elementem pracy jest implementacja części systemu, odpowiedzialna za zliczanie i klasyfikację pojazdów.
File
  • File: 1
    Praca Dyplomowa Inżynierska Kamil Grzegorz Gałązka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13017

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3a10ce8e01e841e28e94a1461e7e605d/
URN
urn:pw-repo:WUT3a10ce8e01e841e28e94a1461e7e605d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page