Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Construction analysis and preliminary design of gearbox for SUV car

Marta Lucyna Jasińska

Abstract

The main aim of this work is to analyze the structure and the preliminary design of gearbox to the SUV car. The design was preceded by a description of the construction of this type, a description of the model car, and general information about the powertrains, gearboxes and transmissions in SUVs cars. The next stage of the work was to calculate the traction properties of the car, to select gear ratios, and to create a dynamic characteristics, thanks to the actions in the following part the basic gear parameters were calculated. Using a program called ,,Koło" created by graduates of the Faculty of Automotive and Construction Machinery Engeenering interdental forces were calculated, and then using a program developed by the doc. dr inż. Andrzej Wąsiewski gears strength was checked. Based on the results technical drawing was made. Appendix 1 contains the results of the program to check the strength of gears. Appendix 2 contains the results of the program ,,Koło".
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marta Lucyna Jasińska (FACME) Marta Lucyna Jasińska,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Analiza konstrukcji i wstępny projekt skrzyni biegów do samochodu typu SUV
Supervisor
Andrzej Reński (FACME/IV) Andrzej Reński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Andrzej Wąsiewski (FACME/IV) Andrzej Wąsiewski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
31-05-2016
Issue date (year)
2016
Pages
96
Internal identifier
SIMR; D-1475
Reviewers
Andrzej Wąsiewski (FACME/IV) Andrzej Wąsiewski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Hubert Sar (FACME/IV) Hubert Sar,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1.Samochód typu SUV, 2.Obliczenia trakcyjne, 3.Skrzynia biegów, 4.Przekładnie walcowe
Keywords in English
1.Sport Utility Vehicle, 2.Calculation of traction, 3.Transmission, Gearbox, 4.Cylindrical gears
Abstract in Polish
Głównym celem pracy jest analiza konstrukcji i wstępny projekt skrzyni biegów do samochodu osobowego typu SUV. Projekt poprzedził opis konstrukcji tego typu, opis samochodu wzorcowego oraz informacje ogólne na temat układów napędowych, skrzyń biegów i przekładni stosowanych w samochodach typu SUV. Kolejnym etapem pracy było obliczenie właściwości trakcyjnych samochodu, dobór przełożeń skrzyni biegów, a następnie stworzenie charakterystyki dynamicznej, dzięki tym działaniom w dalszej części pracy dobrano podstawowe parametry przekładni zębatych. Za pomocą programu ,,Koło” opracowanego przez absolwentów Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych obliczono siły międzyzębne, a następnie wykorzystując program opracowany przez doc. dr inż. Andrzeja Wąsiewskiego sprawdzono wytrzymałość przekładni zębatych. Na podstawie wyników wykonano rysunek techniczny. Załącznik 1 zawiera wyniki z programu sprawdzającego wytrzymałość przekładni zębatych. Załącznik 2 zawiera wyniki z programu ,,Koło”.
File
  • File: 1
    Marta Jasińska Praca Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11971

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT39aacddd8a4d464e8f5b299996548cb7/
URN
urn:pw-repo:WUT39aacddd8a4d464e8f5b299996548cb7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page