Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt technologii i organizacji budowy budynku mieszkalnego wielokondygnacyjnego w Warszawie

Radosław Karnas

Abstract

The aim of thesis is to prepare a project of technology and organization of the process of construction of multi-strorey residential building located in Warsaw Pożaryskiego 71 Street based on the architectural design project. Construction and commissioning requirements are shown in details. The project presented below was divided into four parts. The first part provides output data to design, specific technical description, site summary and design data taking into account material solutions. The second part of the project is the bill of quantities of GENERAL CONSTRUCTION WORK, which is the basis for determining the work teams and to calculating the durations of individual works. The third part of the project describes the methods and ways of realization of works indicating working teams for execution of individual works. Fourth, the last part of the work includes calculation of the execution times of individual works as well as the demand for basic construction materials. In this part, provided also the concept of development of the site. Determined also demand of construction site in water and electricity is also determined.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Radosław Karnas (WIL) Radosław Karnas Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Tytuł w języku polskim
Projekt technologii i organizacji budowy budynku mieszkalnego wielokondygnacyjnego w Warszawie
Promotor
Janusz Edward Kulejewski (WIL/IIB) Janusz Edward Kulejewski Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Jednostka prowadząca
Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)
Kierunek / specjalność studiów
, Budownictwo
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
07-07-2016
Data (rok) wydania
2016
Identyfikator wewnętrzny
DIL-4346
Recenzenci
Michał Krzemiński (WIL/IIB) Michał Krzemiński Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL) Janusz Edward Kulejewski (WIL/IIB) Janusz Edward Kulejewski Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Słowa kluczowe w języku polskim
technologia, organizacja, przedmiar, brygady, harmonogram
Słowa kluczowe w języku angielskim
technology, organization, bill of quantities, brigades, schedule
Streszczenie w języku polskim
Celem mojej pracy było zaprojektowanie technologii i organizacji wykonania obiektu mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wraz z pochylnią w kondygnacji, znajdującego się przy ulicy Pożaryskiego 71 w Warszawie na podstawie dokumentacji techniczno-architektonicznej. Szczegółowo zostały pokazane rozwiązania technologiczne wykonania i odbioru robót. Przedstawiona poniżej praca została podzielona na cztery części. W pierwszej części zostały przedstawione dane wyjściowe do projektowania, szczegółowy opis techniczny, bilans powierzchni oraz dane dotyczące konstrukcji uwzględniające rozwiązania materiałowe. Drugą część pracy stanowi przedmiar robót ogólnobudowlanych, który jest podstawą do określenia składu brygad roboczych oraz obliczenia czasów trwania poszczególnych robót. Trzecia część pracy zawiera opis metod i sposobów wykonania robót budowlanych ze wskazaniem składów zespołów roboczych dla wykonania poszczególnych robót. Czwarta, ostatnia część pracy, zawiera wyliczenia czasów wykonania poszczególnych robót jak również zapotrzebowania na podstawowe materiały budowlane. W tej części umieszczono także koncepcję zagospodarowania placu budowy. Określono także zapotrzebowanie budowy na wodę i energię elektryczną.
Plik pracy
  • Plik: 1
    praca inż-Karnas Radosław-243570.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 10923

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT399eea28ad78451ba371f50acdcb779c/
URN
urn:pw-repo:WUT399eea28ad78451ba371f50acdcb779c

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony