Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Technology and organization of the process of construction of multi-strorey residential building in Warsaw

Radosław Karnas

Abstract

The aim of thesis is to prepare a project of technology and organization of the process of construction of multi-strorey residential building located in Warsaw Pożaryskiego 71 Street based on the architectural design project. Construction and commissioning requirements are shown in details. The project presented below was divided into four parts. The first part provides output data to design, specific technical description, site summary and design data taking into account material solutions. The second part of the project is the bill of quantities of GENERAL CONSTRUCTION WORK, which is the basis for determining the work teams and to calculating the durations of individual works. The third part of the project describes the methods and ways of realization of works indicating working teams for execution of individual works. Fourth, the last part of the work includes calculation of the execution times of individual works as well as the demand for basic construction materials. In this part, provided also the concept of development of the site. Determined also demand of construction site in water and electricity is also determined.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Radosław Karnas (FCE) Radosław Karnas,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt technologii i organizacji budowy budynku mieszkalnego wielokondygnacyjnego w Warszawie
Supervisor
Janusz Edward Kulejewski (FCE/ICE) Janusz Edward Kulejewski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4346
Reviewers
Michał Krzemiński (FCE/ICE) Michał Krzemiński,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Janusz Edward Kulejewski (FCE/ICE) Janusz Edward Kulejewski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
technologia, organizacja, przedmiar, brygady, harmonogram
Keywords in English
technology, organization, bill of quantities, brigades, schedule
Abstract in Polish
Celem mojej pracy było zaprojektowanie technologii i organizacji wykonania obiektu mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wraz z pochylnią w kondygnacji, znajdującego się przy ulicy Pożaryskiego 71 w Warszawie na podstawie dokumentacji techniczno-architektonicznej. Szczegółowo zostały pokazane rozwiązania technologiczne wykonania i odbioru robót. Przedstawiona poniżej praca została podzielona na cztery części. W pierwszej części zostały przedstawione dane wyjściowe do projektowania, szczegółowy opis techniczny, bilans powierzchni oraz dane dotyczące konstrukcji uwzględniające rozwiązania materiałowe. Drugą część pracy stanowi przedmiar robót ogólnobudowlanych, który jest podstawą do określenia składu brygad roboczych oraz obliczenia czasów trwania poszczególnych robót. Trzecia część pracy zawiera opis metod i sposobów wykonania robót budowlanych ze wskazaniem składów zespołów roboczych dla wykonania poszczególnych robót. Czwarta, ostatnia część pracy, zawiera wyliczenia czasów wykonania poszczególnych robót jak również zapotrzebowania na podstawowe materiały budowlane. W tej części umieszczono także koncepcję zagospodarowania placu budowy. Określono także zapotrzebowanie budowy na wodę i energię elektryczną.
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 10923

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT399eea28ad78451ba371f50acdcb779c/
  URN
  urn:pw-repo:WUT399eea28ad78451ba371f50acdcb779c

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard