Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza pracy stacji uzdatniania wody w miejscowości Reczyn, Stanowo i Leksyn

Andrzej Grzelak

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Andrzej Grzelak Andrzej Grzelak,, Undefined Affiliation
Supervisor
Marek Orłowski (FCEMP/ICEn) Marek Orłowski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
analiza, praca stacji uzdatniania wody
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Praca dyplomowa wykonana na studiach niestacjonarnych inżynierskich ma charakter analityczny. Przedmiotem pracy jest analiza pracy stacji uzdatniania wody. W pierwszej części pracy jest zawarte studium oparte na pozycjach literaturowych, normach i rozporządzeniach, dotyczące zagadnień realizowanych w części analitycznej. W części praktycznej przeprowadzona jest analiza dotycząca pracy stacji uzdatniania wody w miejscowości Reczyn, Stanowo i Leksyn.
File
  • File: 1
    Andrzej Grzelak.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT399a44a7e4ee41daa07677ab23aa96f3/
URN
urn:pw-repo:WUT399a44a7e4ee41daa07677ab23aa96f3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page