Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Simulation testing of a car driver’s seat

Karolina Teresa Marczak

Abstract

The dissertation entitled ”Simulation testing of a car driver’s seat” raises the issue of car seat tests, FEA modeling and results analysis. A simulation of the luggage impacting the back of the seat was carried out within it. At the beginning, the characteristics of the car seat were presented. Its main parts and methods of adjustment have been described. Then, the regulations in force in Europe regarding car seat tests were presented, detailing those contained in the ECE R17 regulations: test of strength of the seat-back and its adjustment systems, crash tests, test of the performance of the head restraint. The next stage of work was the preparation of the FEA model. The basic theoretical knowledge of this method was briefly explained. The work with the CAD model before meshing was described. A system of units specific to the automotive industry and a series of basic assumptions, such as mesh size or time step size was presented. The types of elements used in the model were described with meshing techniques and checking. Because of the modeling seat wires, weldings, screws and rivets were specified. Materials offered by LS-DYNA solver were described. Contact treatment is described from the side of crash simulation. The boundary conditions given in the model were presented. The last issue discussed in the work is the analysis of the results of the simulation obtained. The theoretical aspect of the stress state was described, and then attention was paid to the application of this in a discrete model.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karolina Teresa Marczak (FACME) Karolina Teresa Marczak,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Badania symulacyjne fotela kierowcy samochodu osobowego
Supervisor
Mariusz Pyrz (FACME/IV) Mariusz Pyrz,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jarosław Seńko (FACME/IV) Jarosław Seńko,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-11-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2228
Reviewers
Radosław Nowak (FACME/IMDF) Radosław Nowak,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Jarosław Seńko (FACME/IV) Jarosław Seńko,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Fotel samochodowy2. Modelowanie MES3. Symulacja MES4. Test zderzeniowy
Keywords in English
1. Car seat2. FEA modeling3. FEA simulation4. Crash test
Abstract in Polish
Praca pod tytułem „Badania symulacyjne fotela kierowcy samochodu osobowego” porusza zagadnienia testów przeprowadzanych na fotelach samochodowych, modelowania MES oraz analizy wyników symulacji. Dokonano w jej obrębie symulację uderzenia bagażu w tył siedzenia. Na wstępie przybliżono charakterystykę fotela samochodowego. Zostały opisane jego główne części oraz sposoby regulacji. Następnie przedstawiono obowiązujące w Europie normy dotyczące testów siedzeń samochodowych, z wyszczególnieniem tych zawartych w regulaminie ECE R17: test wytrzymałości oparcia oraz systemów jego regulacji, testów imitujących zderzenia i testu działania zagłówka. Kolejnym etapem pracy było przygotowanie modelu MES. Wyjaśniono w skrócie podstawy teoretyczne stojące za tą metodą. Opisano pracę z modelem CAD przed rozpoczęciem rozkładania siatki. Przedstawiono układ jednostek specyficzny dla branży samochodowej oraz założenia podstawowe, takie jak gęstość siatki czy dobór kroku czasowego. Dokonano opisu rodzajów elementów użytych w modelu wraz z technikami ich rozkładania oraz sprawdzania. Ze względu na modelowanie wyszczególniono odrutowanie siedzenia, spawy oraz połączenia śrubowe i nitowe. Przybliżono materiały oferowane przez solwer LS-DYNA. Zagadnienie kontaktowe opisano od strony symulacji zderzeniowej. Przedstawiono warunki brzegowe zadane w modelu. Ostatnim zagadnieniem poruszanym w pracy jest analiza wyników otrzymanej symulacji. Opisano teoretyczny aspekt wytężenia, a następnie zwrócono uwagę na zastosowanie go w modelu dyskretnym.
File
  • File: 1
    Karolina_Marczak_-_praca_dyplomowa_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36330

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3997c2b298b74595a5896a13305cfa94/
URN
urn:pw-repo:WUT3997c2b298b74595a5896a13305cfa94

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page