Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza gospodarki wodno-ściekowej w bazie surowcowej "Plebanka" k/Płocka

Wioletta Frontczak

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Wioletta Frontczak Wioletta Frontczak,, Undefined Affiliation
Supervisor
Marek Orłowski (FCEMP/ICEn) Marek Orłowski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-01-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
gospodarka wodno-ściekowa
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Praca dyplomowa wykonana na studiach niestacjonarnych inżynierskich ma charakter analityczny. Przedmiotem pracy jest analiza gospodarki wodno-ściekowej. W pierwszej części pracy jest zawarte studium oparte na pozycjach literaturowych, normach i rozporządzeniach, dotyczące zagadnień realizowanych w części anaiitycznej. W części praktycznej przeprowadzona jest analiza gospodarki wodno-ściekowej w bazie surowcowej "Plebanka" k/Płocka.
File
  • File: 1
    Wioletta Frontczak.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT398b8130d0b945029a82c367b9d5be33/
URN
urn:pw-repo:WUT398b8130d0b945029a82c367b9d5be33

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page