Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of a particle board hoist for the automated horizontal storage systems

Michał Krzysztof Zyguła

Abstract

The aim of this thesis is to design the hoist, that will be transporting particle boards withing horizontal storage system. In this storage boards are stored in piles, that are located on the floor. During regular work the hoist locates itself above the pile, lowers the frame equipped with suction grippers, catches the top board and then transports it to the selected place. In the first part of this thesis a comparison between classic and horizontal storages was done. A scheme of horizontal storage systems was presented alongside a basic construction of the hoist. It also contains assumptions imposed on the project. The next stage of the work presents the courses of linear accelerations of the lifting (and lowering) plate and trolley, which were imposed from above. The key was to make these runs dependent on the road required to go through the plate and the cart. Next, the process of selecting catalog elements for the designed mechanism is shown so that the assumptions imposed on the project can be met. The necessary calculations in the field of dynamics were made, which allowed the selection of the right parts. There are specifications and visualizations of selected elements. This part also includes an analysis of the case in which the plate is not gripped centrally. It presents the necessary changes in the construction of the lift and strength calculations of new parts. The next step is the selection of bearings and checking their lifetime. This part contains calculations in the field of machine construction and structural strength for selected threaded and bolt connections. The next part shows the final design of the lift made in the NX program. Here are also the results of the FEA analysis of the most heavily loaded items. At the beginning, the forces loading the tested parts and the selected net were shown. The graphs show reduced stresses and strains in selected directions. In the last part of the work, the completed project was summarized and proposals were made allowing for further development or improvement of the project. The work attachments include an executive drawing of the selected element, subassembly drawings with the main assembly drawing as well as technical documentation of the catalog elements used.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Krzysztof Zyguła (FPAE) Michał Krzysztof Zyguła,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Projekt podnośnika płyt meblowych do zautomatyzowanego magazynu powierzchniowego
Supervisor
Rafał Perz (FPAE/IAAM) Rafał Perz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Automatyka i Robotyka (Automation and Robotics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-06-2019
Issue date (year)
2019
Pages
56 + rysunki
Internal identifier
MEL; PD-5167
Reviewers
Rafał Perz (FPAE/IAAM) Rafał Perz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Marek Matyjewski (FPAE/IAAM) Marek Matyjewski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
podnośnik, wózek, mostek, przyssawka podciśnieniowa, magazyn powierzchniowy, płyta wiórowa
Keywords in English
hoist, carriage, bridge, vacuum gripper, horizontal storage system, particle board
Abstract in Polish
Celem pracy jest zaprojektowanie podnośnika, który będzie transportować płyty wiórowe w magazynie powierzchniowym. W magazynie tym płyty są składowane w stosach umieszczonych na podłodze. Podczas pracy podnośnik ustawia się nad stosem płyt, opuszcza stelaż, chwyta wierzchnią płytę, podnosi stelaż, a następnie transportuje ją w wybrane miejsce. W pierwszej części pracy porównano szeroko występujące magazyny klasyczne z magazynem powierzchniowym. Przedstawiono również schemat działania całego magazynu powierzchniowego wraz z budową podnośnika. Zawarto w niej również założenia narzucone na projekt. Kolejny etap pracy przedstawia przebiegi przyspieszeń liniowych podnoszonej (i opuszczanej) płyty oraz wózka, które odgórnie narzucono. Kluczowe było uzależnienie tych przebiegów od drogi wymaganej do przebycia przez płytę oraz wózek. Następnie pokazano proces doboru elementów katalogowych do projektowanego mechanizmu, aby mogły być spełnione założenia narzucone na projekt. Wykonano niezbędne obliczenia z zakresu dynamiki, co pozwoliło na dobór właściwych części. Znajdują się tutaj specyfikacje oraz wizualizacje wybranych elementów. W części tej zawarto również analizę przypadku, w którym płyta nie jest chwycona centralnie. Przedstawia ona niezbędne zmiany w konstrukcji podnośnika oraz obliczenia wytrzymałościowe nowych części. Kolejnym etapem jest dobór łożysk oraz sprawdzenie ich żywotności. W części tej zawarto obliczenia z zakresu konstrukcji maszyn i wytrzymałości konstrukcji dla wybranych połączeń gwintowych oraz sworzniowych. Kolejna część pokazuje finalny projekt podnośnika wykonany w programie NX. Znajdują się tutaj również wyniki analizy MES najbardziej obciążonych elementów. Na wstępie pokazano siły obciążające badane części oraz wybraną siatkę. Na grafikach przedstawione są naprężenia zredukowane oraz odkształcenia w wybranych kierunkach. W ostatniej części pracy podsumowano wykonany projekt oraz zawarto propozycje pozwalające na dalszy rozwój lub udoskonalenie projektu. W załącznikach do pracy znajduje się rysunek wykonawczy wybranego elementu, rysunki podzłożeniowe wraz z głównym rysunkiem złożeniowym oraz dokumentacje techniczne wykorzystanych elementów katalogowych.
File
  • File: 1
    MZ_pracaINZ_calosc_v2.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34939

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT397682b3c9344a3186b952d9d1600d6a/
URN
urn:pw-repo:WUT397682b3c9344a3186b952d9d1600d6a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page