Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project and technological process of the matrix plate used to produce cover of the glue gun using CAD/CAM systems

Sabina Magdalena Bartman

Abstract

Publishment „Project and technological process of the matrix plate used to produce cover of the glue gun using CAD/CAM systems” includes project and coverage of technological process of gluegun cover matrix plate. Project is based on CAD systems. It includes solid model and drawing cover and solid model of a matrix plate. Milling operation was created thanks to CAM systems together with choice of milling machine, tools and parameters. With the usage of postprocesor G-code program was generated. This work includes also documentation for machine tool operator. To define profitability, assessment of a project was created.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Sabina Magdalena Bartman (FPE) Sabina Magdalena Bartman,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projektowanie i opracowanie technologii wykonania płyty matrycowej pistoletu do klejenia na gorąco z zastosowaniem systemów CAD/CAM
Supervisor
Maciej Winiarski (FPE/IoMP) Maciej Winiarski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Tadeusz Sałaciński (FPE/IoMP) Tadeusz Sałaciński,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Maciej Winiarski (FPE/IoMP) Maciej Winiarski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Systemy CAD/CAM, obróbka skrawaniem, frezowanie, parametry skrawania, postprocesor, operacja, CNC obrabiarki sterowane numerycznie.
Keywords in English
CAD/CAM systems, machining, milling, cutting parameters, postprocessor, operation, CNC computer numerical control.
Abstract in Polish
Praca pt. „Projektowanie i opracowanie technologii wykonania płyty matrycowej pistoletu do klejenia na gorąco z zastosowaniem systemów CAD/CAM” zawiera projekt i opracowanie procesu technologicznego płyty matrycowej obudowy pistoletu do klejenia na gorąco. Projekt jest oparty na modelowaniu w systemach CAD. Składa się z modelu bryłowego obudowy, a także rysunku wykonawczego oraz modelu płyty matrycowej. Dzięki systemom CAM opracowana została operacja frezowania płyty wraz z doborem obrabiarki, narzędzi i parametrów skrawania. Z wykorzystaniem postprocesora został wygenerowany program G-kod. W pracy zamieszczone są także karty technologiczne dla operatora obrabiarki oraz wykaz narzędzi. Dla określenia opłacalności została wykonana także wycena opracowanego procesu.
File
  • File: 1
    praca_dyplomowa_inż_Sabina_BARTMAN.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35003

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT391c322f36d345dc8e954804f42fe0b3/
URN
urn:pw-repo:WUT391c322f36d345dc8e954804f42fe0b3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page