Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of deep thermomodernization of multifamily residential building

Dominika Zofia Stawarska

Abstract

In this project are presented various options of improving the municipal multi-family building in Marki. The most important sources of data were obtained from Department of Municipal Services in Marki, documentations including ventilation project modernization and interview with tenants during local vision. With the program Audytor Edu OZC 6.5 there was made calculation model and energy performance of existing state. Inhabitants independently stock up in heating and domestic hot water and provided information reluctantly about costs and energy consumption. Those data were estimated based on assumptions made by Department of Municipal Services. After that there was made energetic audit and comparison of influence of different solutions. Thesis additionally contains reconstruction project of staircase to become boiler room for gas boiler. The audit can be used by the owner of this building in process of thermal modernization. Finally proposed variant of modernisation includes installation of central heating and domestic hot water heating replacement, wall and roof insulation and exterior doors replacement, which will decrease energy consumption by 53,34% and operating costs by 32 599 PLN annually.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dominika Zofia Stawarska (FCE) Dominika Zofia Stawarska,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt głębokiej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Supervisor
Szymon Firląg (FCE/ICE) Szymon Firląg,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4409
Reviewers
Arkadiusz Węglarz (FCE/ICE) Arkadiusz Węglarz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Szymon Firląg (FCE/ICE) Szymon Firląg,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
audyt energetyczny, termomodernizacja, straty ciepła
Keywords in English
energetic audit, thermomodernisation, heat loss
Abstract in Polish
W pracy zaprezentowano możliwe sposoby modernizacji budynku komunalnego wielorodzinnego w Markach. Najważniejszymi źródłami danych były uzyskane od Zakładu Usług Komunalnych w Markach dokumentacja obejmująca projekt modernizacji wentylacji oraz wizja lokalna, podczas której informacji udzielili mieszkańcy. Przy pomocy programu Audytor Edu OZC 6.5 został wykonany model obliczeniowy oraz charakterystyka energetyczna dla stanu istniejącego. Mieszkańcy tego budynku sami zaopatrują się w ciepło do ogrzewania oraz ciepłą wodę użytkową i niechętnie udzielali informacji na temat kosztów i zużycia energii, więc dane te zostały oszacowane na podstawie założeń dokonanych przez Zakład Usług Komunalnych. W następnej kolejności wykonano audyt energetyczny i porównano wpływ różnych rozwiązań termomodernizacyjnych na zmniejszenie przybliżonych kosztów. Praca zawiera również projekt przebudowy klatki schodowej, mający na celu zlokalizowanie pod nią kotłowni gazowej. Audyt może zostać wykorzystany przez właściciela budynku w procesie jego termomodernizacji. Ostatecznie zaproponowany wariant modernizacji obejmuje wymianę instalacji centralnego ogrzewania, modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymianę drzwi zewnętrznych, co spowoduje zmniejszenie zużycia energii o 53,34% i kosztów użytkowania o 32599 zł rocznie.
File
  • File: 1
    praca inż Stawarska Dominika 226772.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5651

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT390446595b58489daa117c54e1b2d21a/
URN
urn:pw-repo:WUT390446595b58489daa117c54e1b2d21a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page