Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Stream Data Processing By Relational Database

Andrzej Hoppe

Abstract

The purpose of this thesis is to investigate the possibilities of using a traditional database management system to support the data stream processing- The main objective is to leverage the performance of DBMS (Database Management System) so that it is able to compete with DSMS (Data Stream Management System) or at least to reduce the performance gap. The results are compared with those presented by Michael Stonebraker for bis benchmark [28]. The ideas and solutions are created for the purpose of solving a given problem. However, they can also be used to work out or be zhe foundations to optimize performance for different streaming problems. The thesis contains an overview of streaming applications, bottlenecks and issues to support their use. For the most part of bottlenecks, found in the literature, some propositions are given to solve completely or at least to reduce their arduousness. Moreover, some solutions and features worth implementing in the relational databases in order to increase their performance for streaming workload are proposed. The main part of the investigation concerns available features in DB2. The majority of ideas associated with them are universal, general and should be supported by such vendors as Oracle, Microsoft and Sybase likewise.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Andrzej Hoppe (FEIT/ICS) Andrzej Hoppe,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Obsługa strumieni danych przez relacyjną bazę danych
Supervisor
Henryk Rybiński (FEIT/ICS) Henryk Rybiński,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2007
Internal identifier
ENII-PI.000721
Keywords in Polish
relacyjne bazy danych, strumieniowe bazy danych, tuning, DB2
Keywords in English
relational database, streaming database, tuning, DB2
Abstract in Polish
W projekcie zamierzam przeanalizować możliwości użycia relacyjnej bazy danych przy wspieraniu obróbki strumieni danych. Głównym celem pracy jest zwiększenie wydajności relacyjnej bazy danych tak, aby mogła konkurować ze strumieniową bazą danych lub zredukować znaczącą różnicę pomiędzy nimi. Rezultaty moich badań porównuję z wynikami przedstawionymi przez Michaela Stonebrakera dla problemu zaproponowanego w [28]. Moje idee i wypracowane schematy są nakierowane na rozwiązanie w/w problemu, ale jednocześnie mogą zostać użyte przy optymalizacji wydajności przetwarzania strumieni danych przez relacyjną bazę danych dla innych problemów. Praca zawiera przegląd strumieniowych aplikacji i problemów przez nie stwarzanych. Dla większości z nich przedstawione są rozwiEgania, które w pełni je eliminują lub znacząco niwelują ich uciażliwość. Ponadto praca zawiera kilka nowych rozwiązań, które mogą przyczynić się do lepszej obshigi strumieni w przyszłych wersjach relacyjnych baz danych. Główna część badań jest poświęcona dostępnym rozwiązaniom w DB2. Większość z nich lub idee, które one implementuią ą uniwersalne i powinny być dostępne w produktach dostarczanych przez Oracle, Microsoft Sybase i innych, w podobny sposób.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT38f7404ed96e4fc58fa6806ded854dd9/
URN
urn:pw-repo:WUT38f7404ed96e4fc58fa6806ded854dd9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page