Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The concept of dual fuel steering system for vehicle Lexus LS400

Łukasz Miernik

Abstract

Aim of the study is to establish the concept of dual fuel steering system tfor vehicle Lexus LS400. The fuel which will be performed change is LPG.In the study presents an outline of control and the principle of operation thermal engines. For more thorough understanding of the methods of engine steering operation shows the elements that are present in fuel injection systems. Presents the general principles of installation of LPG, with special attention to common mistakes. Presented assembly of the components a new installation, especially discussing each of the systems. Describe the configuration principle LPG controller of, with a detailed description of the parameters which occur in them. Then performed calibration of the system, adapting it to the road conditions. Preliminary studies were carried out, check engine performance on the two fuels, showing the differences in rates between the work on each of the fuels. In the last part of the work presents the results of research in road conditions, and analysis. Based on the analysis described on what parameters should take notice. Also described is what parameters should be changed to more precisely tune the control system of LPG.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Miernik (FACME) Łukasz Miernik,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Koncepcja układu dwupaliwowego zasilania dla samochodu Lexus LS400
Supervisor
Marcin Jasiński (FACME/IV) Marcin Jasiński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jędrzej Mączak (FACME/IV) Jędrzej Mączak,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
96
Reviewers
Krzysztof Szczurowski (FACME/IV) Krzysztof Szczurowski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Marcin Jasiński (FACME/IV) Marcin Jasiński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
Instalacje LPG, Układ dwupaliwowego zasilania, Badania drogowe, Wtrysk paliwa, Zasilanie silników
Keywords in English
LPG systems, dual fuel steering system, road tests, fuel injection, power steering
Abstract in Polish
Celem pracy jest stworzenie koncepcji układu dwupaliwowego zasilania do pojazdu Lexus LS400. Paliwem na które zostanie przeprowadzona zmiana jest LPG.W pracy przedstawiono zarys sterowania, oraz zasadę działania silników cieplnych. Do dokładnego zrozumienia metod pracy silnika przedstawiono elementy, które występują w systemach wtryskowych. Przedstawiono ogólne zasady montażu instalacji LPG, z zwróceniem szczególnej uwagi na często popełniane błędy. Zaprezentowano montaż elementów nowej instalacji, szczególnie omawiając każdy z układów. Opisano zasadę konfiguracji sterowników LPG, z dokładnym opisem parametrów w nich występujących. Następnie przeprowadzono kalibracje tego układu, dostosowując ją w warunkach drogowych. Przeprowadzono badania wstępne, sprawdzając działanie silnika na dwóch paliwach, pokazano różnice w dawkach pomiędzy pracy na każdym z paliw. W ostatniej części pracy zamieszczono wyniki badań w warunkach drogowych, oraz ich analizę. Na podstawie analizy opisano na jakie parametry warto zwracać uwagę. Opisano także jakie parametry należało by zmienić, aby jeszcze dokładniej wystroić system sterowania LPG.
File
  • File: 1
    Łukasz Miernik.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9123

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT38f61aeaf84e4a5e82ad014b6fbeb739/
URN
urn:pw-repo:WUT38f61aeaf84e4a5e82ad014b6fbeb739

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page