Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Zagospodarowywanie czasu wolnego przez osoby starsze z powiatu sochaczewskiego

Małgorzata Ogrzebacz

Abstract

The aim of this diploma thesis was to discuss issues related to the management of leisure time by older people from the Sochaczew poviat. The study presents the concept of free time, ways of its management and the structure of consumption in rural households of people aged 60+. These issues were the reason for conducting the survey based on the questionnaire. The study carried out from 16/04/2019 until 29/04/2019 among older people in the villages of the Sochaczew poviat concerned the use of free time. The analyzes carried out allowed to state that in rural households, more than half of people aged 60 and over do not have free time, which could be managed according to their own needs. In the study population, the most was spent on medicines and medical services. In addition, it was found that the main interests of elderly people living in the villages were home and garden, and that the place of residence is undoubtedly affecting the forms of leisure time management.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Małgorzata Ogrzebacz (KNEiS) Małgorzata Ogrzebacz Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Tytuł w języku polskim
Zagospodarowywanie czasu wolnego przez osoby starsze z powiatu sochaczewskiego
Promotor
Marlena Piekut (KNEiS) Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Jednostka dyplomująca
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Jednostka prowadząca
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Kierunek / specjalność studiów
Ekonomia
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
11-09-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Marlena Piekut (KNEiS) Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS) Renata Walczak (KNEiS) Renata Walczak Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Słowa kluczowe w języku polskim
czas wolny, gospodarstwa domowe, osoby 60+, wieś
Słowa kluczowe w języku angielskim
free time, households, people 60+, village
Streszczenie w języku polskim
Celem niniejszej pracy dyplomowej było omówienie problematyki związanej z zagospodarowaniem czasu wolnego przez osoby starsze z powiatu sochaczewskiego. W opracowaniu przedstawiono pojęcie czasu wolnego, sposoby jego zagospodarowania oraz strukturę konsumpcji w wiejskich gospodarstwach domowych osób w wieku 60+. Zagadnienia te, były powodem realizacji badania w oparciu o kwestionariusz ankiety. Przeprowadzone badanie w dniach od 16.04.2019 r. do 29.04.2019 r. wśród osób starszych na wsiach z powiatu sochaczewskiego dotyczyło wykorzystania czas wolnego. Zrealizowane analizy pozwoliły stwierdzić, iż w wiejskich gospodarstwach domowych, ponad połowa osób w wieku 60 lat i więcej nie posiada czasu wolnego, który mogłaby zagospodarować według własnych potrzeb. W badanej populacji najwięcej przeznaczano na leki i usługi medyczne. Ponadto stwierdzono, że głównymi zainteresowaniami osób starszych żyjących na wsiach był dom i ogród oraz że miejsce zamieszkania ma niewątpliwie wpływ na formy zagospodarowywania czasu wolnego.
Plik pracy
  • Plik: 1
    274978_lic_ek.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 24183

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT38d67295b3ef438a8ddb3a1874637406/
URN
urn:pw-repo:WUT38d67295b3ef438a8ddb3a1874637406

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony