Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and evaluation of building automation systems on the example of selected properties according to the Facility Management approach

Filip Machel

Abstract

The subject of the thesis is the analysis and evaluation of building automation systems on the example of selected properties according to the Facility Management approach. The main purpose of the work is to design a building automation system for a selected hotel facility. The work will allow expanding knowledge of building automation systems in residential, office and hotel real estate as well as analyzing and evaluating building automation systems on the example of a selected hotel property. The emphasis in the thesis is on presenting a full analysis of the real estate market and its management, with particular attention to building automation systems used in real estate. The work consists of two parts: theoretical and practical. The first part of the work draws attention to all theoretical issues that will be raised at work. In addition, a brief description of modern building automation systems is presented, with particular emphasis on applied systems in residential, office and hotel properties. The second part of the work is devoted to the analysis of building automation systems. It begins with a description of the building automation systems used in selected properties. Then, the properties of BMS systems used in real estate are analyzed in detail. The analysis is justified by the need to fully consider the systems used in all the properties in question in order to obtain a picture of their measurable impact on the properties in which they are used. Further described is the hotel market in Poland as well as all its characteristic properties and features. A forecast of the development of the hotel market in Poland was also presented. At the end of this part of the work, the measurable benefits of using BMS systems in the listed properties are presented. The summary of the diploma thesis presents the benefits of using building automation systems in residential, office and hotel properties.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Filip Machel (FoM) Filip Machel,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena systemów automatyki budynkowej na przykładzie wybranych nieruchomości według podejścia Facility Management
Supervisor
Małgorzata Waszkiewicz (FoM/CMS) Małgorzata Waszkiewicz,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Systems (FoM/CMS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Małgorzata Waszkiewicz (FoM/CMS) Małgorzata Waszkiewicz,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM) Agnieszka Lisowska (FoM/CIE) Agnieszka Lisowska,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
nieruchomość, system, automatyka budynkowa, automatyzacja, funkcjonalność, zarządzanie nieruchomością, zarządca, rynek nieruchomości, budynek, analiza
Keywords in English
real estate, system, building automation, automation, functionality, property management, manager, real estate market, building, analysis
Abstract in Polish
Tematem pracy dyplomowej jest analiza i ocena systemów automatyki budynkowej na przykładzie wybranych nieruchomości według podejścia Facility Management. Głównym celem pracy jest projekt doboru systemu automatyki budynkowej do wybranego obiektu hotelowego. Praca pozwoli na poszerzenie wiedzy na temat systemów automatyki budynkowej w nieruchomościach mieszkalnych, biurowych i hotelowych oraz analizę i ocenę systemów automatyki budynkowej na przykładzie wybranej nieruchomości hotelowej. Nacisk w pracy dyplomowej jest położony na przedstawieniu pełnej analizy obszaru rynku nieruchomości i zarządzania nim, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stosowane w nieruchomościach systemy automatyki budynkowej. Praca składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W pierwszej części pracy zwrócono uwagę na wszystkie teoretyczne zagadnienia, które zostaną poruszone w pracy. Ponadto przedstawiona jest krótka charakterystyka współczesnych systemów automatyki budynkowej ze szczególnym naciskiem na systemy stosowane w nieruchomościach mieszkalnych, biurowych i hotelowych. Druga część pracy poświęcona jest analizie systemów automatyki budynkowej. Zaczyna się ona od opisu systemów automatyki budynkowej stosowanych w wybranych nieruchomościach. Następnie szczegółowo analizowane są właściwości wykorzystywanych w nieruchomościach systemów BMS. Przeprowadzona analiza uzasadniona jest potrzebą pełnego rozpatrzenia systemów wykorzystywanych we wszystkich rozpatrywanych nieruchomościach w celu uzyskania obrazu ich wymiernego wpływu na nieruchomości, w których są stosowane. Dalej opisywany jest rynek hotelowy w Polsce jak również wszystkie jego charakterystyczne właściwości i cechy. Przedstawiono również prognozę rozwoju rynku hotelowego w Polsce . Na zakończenie tej części pracy przedstawione są wymierne zalety korzystania ze systemów BMS w wymienionych nieruchomościach. W podsumowaniu pracy dyplomowej przedstawione są korzyści ze stosowania systemów automatyki budynkowej w nieruchomościach mieszkalnych, biurowych i hotelowych.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Machel_Filip_278031.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 22708

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT38cf94682bcc4b7fa73f1bd2b1bfff4e/
URN
urn:pw-repo:WUT38cf94682bcc4b7fa73f1bd2b1bfff4e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page