Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of the chosen working system mechanism at grader

Tomasz Krzysztof Kęsicki

Abstract

The subject of this work is project of the working system mechanism at graders. This is a project of plough mechanism setting angle. However, in order to achieve this objective of work, two preconditions which are strength of materials and cinematics are to be met. The beginning of the work includes introduction about construction, character of work and differences between different models grader. Caterpillar 120M is a basis model to do this project. Caterpillar is the most popular producer of construction machines in the world. The second subject in this work is cinematic of grader. For example there are calculations of hydraulic cylinder length. Next chapter includes calculations of forces. Calculations include two kinds of forces. Force at plough supports during normal work conditions and during collision of plough with barrier. These forces are essential for the calculations of materials strength. At the end there is a choice of hydraulic cylinder from catalogue Bosch Rexroth and calculations of boltes.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Krzysztof Kęsicki (FACME) Tomasz Krzysztof Kęsicki,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt wstępny wybranego mechanizmu układu roboczego równarki drogowej
Supervisor
Jan Szlagowski (FACME/ICME) Jan Szlagowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Andrzej Selenta (FACME/ICME) Andrzej Selenta,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Selenta (FACME/ICME) Andrzej Selenta,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Paweł Ciężkowski (FACME/ICME) Paweł Ciężkowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1.Równiarka 2.Układ roboczy 3.Lemiesz
Keywords in English
1.Grader 2.Working system 3.Plough
Abstract in Polish
Tematem pracy jest projekt wybranego mechanizmu układu roboczego równiarki drogowej. Praca obejmuje projekt mechanizmu zmiany kąta pochylenia lemiesza. Jej celem było zaprojektowanie mechanizmu w ten sposób, aby spełnione były warunki wytrzymałościowe i ruchowe. W celu wprowadzenia do tematyki pracy, równiarki zostały omówione pod względem budowy, charakteru pracy i różnic rozwiązań poszczególnych producentów tych maszyn. Do projektu wykorzystano istniejące już rozwiązania, wzorując się na jednym z bardziej rozpoznawalnych producentów maszyn budowlanych na świecie, jakim jest Caterpillar, model 120M. Kolejnym zagadnieniem była kinematyka równiarki. Korzystając ze specyfikacji do modelu 120M [Lit.13], obliczono długość siłownika zmiany kąta pochylenia lemiesza tak, aby zakres ruchów był jednakowy z maszyną bazową. Obliczenia sił działających na równiarkę były kolejnym etapem pracy. Wzięto pod uwagę siły występujące podczas pracy w normalnych warunkach oraz przypadek szczególny, podczas którego równiarka uderza lemieszem w nieruchomą przeszkodę. Następnie wyznaczono siły w punktach podparcia lemiesza, które były podstawą do dalszych obliczeń wytrzymałościowych. Korzystając z katalogu firmy Bosch Rexroth, dobrano siłownik hydrauliczny dwustronnego działania o odpowiednim skoku oraz generowanej sile. Dzięki wyznaczonym obciążeniom a następnie obliczonym naprężeniom i naciskom, działającym na sworzeń mocowania siłownika oraz na sworzeń osi obrotu lemiesza, określono ich minimalne średnice, co było celem niniejszej pracy.
File
  • File: 1
    Tomasz Kęsicki praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9098

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT38461790bd0f463eb29ea9502d0c0330/
URN
urn:pw-repo:WUT38461790bd0f463eb29ea9502d0c0330

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page