Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The influence of the epoxin resin on the compressive strength and flexural strength on geopolymer mortars

Michał Marek Gągorowski

Abstract

Every year, the cement industry emits almost 8% of the annual global production of carbon dioxide into the atmosphere. In the era of global warming, solution are being sought to reduce the carbon footprint resulting from the production and use of building materials. Scientists are working on new types of ecological binders. An example of an ecological binder is geopolymer mortar. The research goal of the following engineering work was to determine the effect of epoxy resin on the bending and flexural strengths of the geopolymer mortar. In the theoretical part of the work, the author presents basic information about geopolymers, epoxy resins and base materials used to produce samples – granulatem blast furnace slag and fly ash formed from the combustion of biomass. In the research part, samples were made of a geopolymeric mortar based on granulated blast furnace slag and fly ash with different resin contents – 0%, 5%, 10% and 15%, respectively, of the geopolymerization. The samples based on granulated blast furnace slag matured respectively 14, 28 and 58 days and samples based on fly ash matured 5 and 28 days under laboratory conditions. After an adequate ripening time, their compressive and bending strengths were tested. Based on the obtained results, it was observed that the appropriate addition of epoxy resin increases the bending and compressive strengths of the geopolymer mortar, but also too much addition can adversely affect these properties.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Marek Gągorowski (FCE) Michał Marek Gągorowski,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Wpływ dodatku żywicy epoksydowej na wytrzymałość na ściskanie i zginanie zapraw geopolimerowych
Supervisor
Piotr Prochoń (FCE/ICE) Piotr Prochoń,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
56
Internal identifier
DIL-5239
Reviewers
Piotr Prochoń (FCE/ICE) Piotr Prochoń,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Tomasz Piotrowski (FCE/ICE) Tomasz Piotrowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
geopolimer, zaprawa geopolimerowa, wytrzymałość mechaniczna, żywica epoksydowa, żużel wielkopiecowy, popiół lotny
Keywords in English
geopolymer, mortar, mechanical strength, blast furnace slag, fly ash, epoxin resin
Abstract in Polish
Co roku przemysł cementowy emituje do atmosfery prawie 8% rocznej światowej produkcji dwutlenku węgla. W dobie globalnego ocieplenia, kiedy szuka się rozwiązań ograniczających ślad węglowy wynikający z produkcji i wykorzystania materiałów budowlanych, naukowcy pracują nad nowymi rodzajami ekologicznych spoiw. Przykładem ekologicznego spoiwa są zaprawy geopolimerowe. Celem badawczym poniższej pracy inżynierskiej było określenie wpływu żywicy epoksydowej na wytrzymałości na zginanie oraz ściskanie zapraw geopolimerowych. W części teoretycznej pracy autor prezentuje podstawowe informacje dotyczące geopolimerów, żywic epoksydowych oraz materiałów bazowych użytych do wytworzenia próbek – granulowanego żużlu wielkopiecowego oraz popiołu lotnego powstałego ze spalania biomasy. W części badawczej wykonane zostały próbki z zaprawy geopolimerowej na bazie granulowanego żużlu wielkopiecowego oraz popiołu lotnego z różnymi zawartościami żywicy – odpowiednio 0%, 5%, 10% i 15% masy prekursora geopolimeryzacji. Próbki dojrzewały odpowiednio 14, 28 i 58 dni w przypadku próbek na bazie granulowanego żużlu wielkopiecowego oraz 5 i 28 dni w przypadku próbek na bazie popiołu lotnego w warunkach laboratoryjnych. Po odpowiednim czasie dojrzewania zbadano ich wytrzymałość na ściskanie i zginanie Na podstawie uzyskanych wyników zaobserwowano, że odpowiedni dodatek żywicy do zapraw geopolimerowych zwiększa wytrzymałości na zginanie i ściskanie zaprawy, lecz za duża jej ilość może wpłynąć negatywnie na te właściwości.
File
  • File: 1
    praca_inż-Gągorowski_Michał-276525.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29902

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3829640279c24b9fb6c72cc42bdd01d1/
URN
urn:pw-repo:WUT3829640279c24b9fb6c72cc42bdd01d1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page