Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of thermal field in facial thermography

Maria Teresa Listwon

Abstract

The purpose of the thesis was to create an automatic tool for a thermal field recognition to describe features of the selected areas in thermographic face images. In particular, the thermal field of the paranasal sinuses and nasal passages were analyzed for the purpose of diagnostic evaluation. The first stage included reconstruction of the temperature values mapped to a false-color scale of the image. The second one consisted of automatic face localization and recognition of selected areas. Some basic statistical parameters of the thermal field and thermal histograms for them were designed. The analysis of temperature distribution and parameter values for the thermal asymmetry can support standard perceptual evaluation of thermograms by the physician in the diagnostic process.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maria Teresa Listwon (FEIT) Maria Teresa Listwon,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Analiza pola temperatury w termografii twarzy ludzkiej
Supervisor
Zbigniew M. Wawrzyniak (FEIT/PE) Zbigniew M. Wawrzyniak,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Biomedyczna (Biomedical Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Zbigniew M. Wawrzyniak (FEIT/PE) Zbigniew M. Wawrzyniak,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Jacek Naruniec (FEIT/IRMT) Jacek Naruniec,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
termografia twarzy, rozpoznawanie twarzy
Keywords in English
facial thermography, face recognition
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy inżynierskiej było stworzenie automatycznego narzędzia do rozpoznawania pola temperatury i opisywania właściwości dla wybranych obszarów w obrazach termograficznych twarzy ludzkiej. W szczególności analizowano pole temperatury zatok przynosowych oraz przewodów nosowych w celu oceny diagnostycznej. Pierwszy etap obejmował odtworzenie wartości temperatury z obrazu w skali pseudokolorowej. Drugi polegał na automatycznej lokalizacji twarzy oraz rozpoznaniu wybranych obszarów. Zostały dla nich wyznaczone podstawowe parametry statystyczne pola temperatury i histogramy termiczne. Analiza przebiegu wykresów oraz wartości parametrów pod kątem asymetrii termicznej może wspomagać standardową ocenę percepcyjną termogramów przez lekarza w procesie diagnostycznym
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Maria_Listwon.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10126

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3827a090a644472e9b772103f28fd6f0/
URN
urn:pw-repo:WUT3827a090a644472e9b772103f28fd6f0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page