Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Vehicle system for road sign recognition

Jerzy Jan Tarnowski

Abstract

Aim of the work titled “Vehicle system for road sign recognition” is to design and program a vision system capable of detecting and recognizing speed limit signs. The system should detect when the speed limit sign appears on the input image and print out a warning about it. First chapters contain a theoretical introduction regarding systems that are currently used in vehicles with explanation of their working principle. Next chapter contains existing solution to road sign recognition. This thesis gives an alternative solution as well as description of the mechanisms that it is based on. Final chapters contain testing results of the system on multiple images containing speed limit signs as well as similar looking ones to check the efficiency of the system. The results are later analyzed and described. At the end of the thesis there is a summary describing the achievements made during my work and improvements or changes that can be made in order to make this system more reliable for everyday usage and more efficient.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jerzy Jan Tarnowski (FACME) Jerzy Jan Tarnowski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Syetem pojazdu do rozpoznawania znaków drogowych
Supervisor
Adam Gałęzia (FACME/IV) Adam Gałęzia,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jędrzej Mączak (FACME/IV) Jędrzej Mączak,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
15-04-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2241
Reviewers
Marcin Jasiński (FACME/IV) Marcin Jasiński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Adam Gałęzia (FACME/IV) Adam Gałęzia,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
Systemy wizyjne,Pomoc kierowcy ,Znaki drogowe,Analiza obrazu
Keywords in English
Vision systems, Driver assistance,Road signs, Image analysis
Abstract in Polish
Celem pracy zatytułowanej "Układ pojazdu do rozpoznawania znaków drogowych" jest zaprojektowanie i zaprogramowanie systemu wizyjnego zdolnego do wykrywania i rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości. System powinien wykryć, kiedy na obrazie wejściowym pojawi się znak ograniczenia prędkości i wyświetlić ostrzeżenie o tym. Pierwsze rozdziały zawierają teoretyczne wprowadzenie dotyczące systemów, które są obecnie stosowane w pojazdach z wyjaśnieniem ich zasady działania. Następny rozdział zawiera istniejące rozwiązanie do rozpoznawania znaków drogowych. Ta praca daje alternatywne rozwiązanie, a także opis mechanizmów, na których się opiera. Ostatnie rozdziały zawierają wyniki testów systemu na wielu obrazach zawierających znaki ograniczenia prędkości, a także podobnie wyglądające w celu sprawdzenia wydajności systemu. Wyniki są później analizowane i opisywane. Na końcu pracy znajduje się podsumowanie opisujące osiągnięcia dokonane podczas mojej pracy oraz ulepszenia lub zmiany, które można wprowadzić w celu uczynienia tego systemu bardziej niezawodnym do codziennego użytku i bardziej wydajnym.
File
  • File: 1
    Enginering_Thesis_FInal_Version.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32304

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT38141c1ec4bf48fc93ff4679726a087e/
URN
urn:pw-repo:WUT38141c1ec4bf48fc93ff4679726a087e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page